Official Blog
Zálohování dat ve větších firmách a startupech
Tým Synology
4. 4. 2022

Zálohování dat ve větších firmách a startupech

Pod zálohováním dat se skrývá sofistikovanější proces než jen přehazování souborů z jednoho úložiště na druhé. Tato definice by seděla naposledy před více než jednou dekádou, tento segment si však prošel značnou evolucí a spojil síly s možnostmi internetové konektivity. Pojďme si tento pojem předefinovat a ujasnit si, jak ve správných rukou může být zálohování mocným nástrojem.

Zálohování není až tak samotný proces, jako spíše oblastí. Vykonávat jej lze mnoha způsoby, ve spolupráci různých typů úložišť a podpůrných technologií; vše škálovat dle potřeb uživatele, školy či firmy, a to ještě za pomoci sofistikovaného softwaru.

Abychom si mohli představit současné možnosti zálohovacích plánů, musíme si nejprve vyvrátit mylné domněnky.

RAID není zálohování. Cože?

Základním stavebním kamenem, který někteří uživatelé už považují za určitou formu zálohování, je zapojení disků v RAID uspořádání. Tímto uspořádáním zrcadlíte zapojené disky jedna ku jedné, tedy veškerá data uložená v jednom disku jsou automaticky duplikována (či synchronizována) na zbylá úložiště. V případě selhání aktivního disku tak svá data máte stále k dispozici.

Zapojení disků v RAID je jen začátek.

Uspořádáním disků v RAID se sice uchráníte před selháním hardwaru, ale nad rámec tohoto scénáře vám taková forma zabezpečení dat není dále nápomocná.

Stále jste vydáni napospas lidskému faktoru, mylnému smazání klíčových dat, vadným aktualizacím a kybernetickým útokům. Naše představa, a s tou i nabídka, neprůstřelného zálohování je přísnější.

Zálohování vs. Synchronizace

Správný zálohovací plán pomýšlí na všechny faktory, které mohou ovlivnit chod firmy z hlediska ztráty dat. Zapojením disků do RAID pouze synchronizujete data mezi sebou, avšak nevytváříte zálohy s různými časovými razítky. Když v pondělí provedete změny a pak je přepíšete v úterý, už se k pondělnímu stavu nikdy nedostanete.

Lidský faktor při synchronizaci

Pokud by některý zaměstnanec omylem smazal klíčová data, synchronizace smaže ovlivněné soubory i na ostatních zařízeních, a budou tak nenávratně pryč. V lepším případě je dostanou ven odborníci na obnovu dat, počítejte však s mastnou fakturou a několikadenní odstávkou.

Zálohování Hyper Backup od Synology oproti běžné synchronizaci umožňuje vytvářet několik verzí úložiště, a to včetně konfigurace aplikací a systému.

Synology Hyper Backup je takovým strojem času ve virtuálním prostředí.

  • Eliminuje dopady lidského faktoru, kdy dojde ke smazání klíčového souboru či jeho drastické změně. Vytváří možnost rollbacku celého systému, a chrání tak před nevyzpytatelnými aktualizacemi.
  • Uchovávat můžete desítky stavů a v případě požadavku na nejnižší možné hodnoty RPO a RTO dokáže služba Snapshot Replication chránit úložiště dokonce každých pět minut.

Synchronizace má oproti službě Hyper Backup ale i své silné stránky

Jelikož dochází v pravidelných intervalech pouze k přepisu upravených souborů a zbylé soubory může ignorovat, je synchronizace oproti Hyper Backup daleko rychlejší formou zabezpečení dat.

Zálohování přes Hyper Backup je sofistikovanější metodou

Která nabízí přírůstkové zálohování na úrovni bloku. Zálohována je tak pouze konkrétní změna souboru, aby se zabránilo zbytečné spotřebě úložiště a nedocházelo k duplikacím. Jelikož se jedná o zálohu samotné změny v souboru, tento formát není oproti synchronizaci čitelný. Díky této metodě však můžete uchovávat na jedné konfiguraci úložiště až desítky verzí v komprimované velikosti.

Zálohovat můžete celou firmu, nejen data

Zálohovací plán nemusíte nastavovat pro každý jednotlivý počítač zvlášť. Zabezpečení firemních dat nemusí být nutně ani vázáno pouze na datové úložiště, ale na veškeré provozované virtuální servery se systémy VMware a Hyper-V.

Centralizace virtuálních serverů za pomoci Active Backup

Všechny virtuální servery můžete spravovat z jediné centralizované konzole Active Backup, ve které můžete dohlížet na zálohovací plány celé vaší společnosti, případně si nechat zasílat upozornění na proběhnuté či zaseknuté zálohy do mailové schránky.

Pomocí zálohování celých virtualizovaných počítačů do Synology NAS můžete eliminovat i dopady při kybernetickém útoku po napadení ransomware. Data lze v zařízení Synology NAS šifrovat a chránit tak před narušením bezpečnosti a kybernetickými útoky. Počítač po kompletním vyčištění můžete bleskurychle obnovit do času, kdy nebyl napaden, ze zálohy uložené v datovém úložišti NAS.

Zajištěním nepřetržité dostupnosti dat, aplikací a služeb předejdete ztrátě zisku a poškození pověsti vaší firmy. Služba Active Backup nabízí všechny přednosti služby Hyper Backup, tedy můžete vytvářet neomezené počty zálohy, bez ohledu na počet zálohovaných počítačů či virtualizovaných serverů. Samozřejmostí je deduplikace dat pro úsporné využití úložiště.

Zálohování 3-2-1. Držíte se jím? 

Neprůstřelný zálohovací plán kombinuje různé typy zabezpečení. Léty prověřený koncept se drží zálohy 3 posledních verzí z různých časových období, uchovávaných na 2 typech datového úložiště a s 1 zálohou mimo pracoviště. Spojením této kaskády čísel vznikl příhodný název Zálohování 3-2-1.

  • Vytváření 3 záloh s různými časovými razítky slouží k eliminaci dopadu lidského faktoru, kdy může dojít kdykoliv ke smazání klíčového souboru či nežádoucí aktualizaci systému. Tyto verze snadno vytvoříte pomocí služby Hyper Backup či Active Backup.
  • Uchovávání dat na 2 různých médií docílíte právě uspořádáním disků v RAID konfiguraci. Zabráníte tak ztrátě klíčových dat v případě selhání jednoho disku, a to dokonce bezvýpadkově. Vadný hardware můžete vyměnit klidně za chodu. Zálohu i na jiný typ zálohovacího média můžete vytvořit například pomocí služby Synology USB Copy.
  • Zálohy uchovávané na 1 dalším místě mimo pracoviště zabezpečí vaše data před živelnými pohromami, požárem a krádežím, které mohou postihnout centralizovaný bod. Pro tyto účely můžete využít třeba cloudové služby (a automaticky je synchronizovat pomocí služby Synology Cloud Sync), souborové servery (s podporou rsync, HTTP, WebDAV, OpenStack), duplikovat je na druhý NAS umístěný v jiné pobočce vaší firmy (po instalaci doplňujícího balíčku Hyper Backup Vault) nebo držet v datových centrech.

Kompletní zálohovací plán snadno sestavíte a zautomatizujete pomocí služeb Synology Hyper Backup, Active Backup a přes integrovaný operační systém DiskStation Manager.

Sledujte novinky ze světa Synology na našem LinkedIn profilu. A tady je odkaz na přehled všech distributorů a míst, kde můžete naše produkty v České republice sehnat.