Official Blog
Podpora růstu podnikání s úložištěm typu all-flash
Tým Synology
4. 5. 2023

Podpora růstu podnikání s úložištěm typu all-flash

Lidé a počítače vygenerovali v roce 2020 neuvěřitelných 64,2 zettabajtů dat. To odpovídá 70 588 646 503 219 gigabajtům (zdroj: IDC, 2021). 14místné číslo, které se již jistě vymyká lidské představivosti. Ale to není všechno: pro rok 2025 předpovídají prognózy třikrát více, konkrétně 181 zettabajtů generovaných dat na celém světě. (Zdroj: statista.de)

Při takovém objemu dat není divu, že 95 % společností považuje potřebu spravovat nestrukturovaná data za problém svého podnikání, jak uvádí Forbes. Statistiky Big Data ukazují, že vytváření, shromažďování, kopírování a využívání dat se mezi lety 2010 a 2020 zvýšilo o 5000 % (zdroj: forbes.com).

Neustálý nárůst dat je tedy téměř nezastavitelný a týká se zejména firem. Údaje z faktur, které je třeba ukládat pro daňového auditora, personální složky odpovídající DSGVO, výrobní data a soubory, které se množí jako mávnutím kouzelného proutku. Ale kam všechna ta data uložit? Jak lze zaručit jejich dostupnost? Co když mají být hostovány i virtuální počítače? A jak to nejlépe provést v cenovém rozpětí, které nenaruší rozpočet? Právě zde může být potřebným katalyzátorem all-flash server.

6 přístupů k řešení každodenních problémů v podnikovém IT

Oddělení IT chtějí, aby byl provoz serverů co možná nejhladší. Pracovník DSGVO si přeje hlavně bezpečnost dat. Generální ředitel chce vysokou datovou propustnost a dostupnost pro plynulý každodenní provoz. A finanční ředitel zase chce pro firmu hlavně udržet náklady na uzdě.

Najít řešení vnitropodnikového úložiště, které splňuje všechny tyto požadavky, se může rychle stát mamutím úkolem. Níže najdete 6 přístupů k řešení každodenních problémů v podnikovém IT a jak je můžete využít s all-flash úložištěm ve vaší firmě.

1. Málo místa v serverové skříni? Více místa díky serverům typu all-flash!

Z údajů časopisu Forbes je patrné, že lidé neustále vytvářejí stále více dat a že tato data potřebují být v budoucnu uložena. Úložiště i fyzický prostor v serverové skříni však bývají omezené nebo vyčerpané, zejména ve firemním prostředí. All-flash úložiště může být dobrou alternativou – zpočátku hlavně z prostorových důvodů – v serverové skříni. Do malého prostoru se vejde mnoho disků SSD s velkými úložnými objemy. Například tam, kde se do jednotky 2U vejde “jen” 12 pevných disků, nabízí all-flash server, jako je FS3410 od společnosti Synology, již místo pro 24 disků SSD, a vytváří tak ve stejném prostoru rezervu pro další úložiště.

Pokud vám dojde úložný prostor a růst dat dostihne vaši firmu, stanice FlashStation od společnosti Synology umožňují rozšíření pomocí rozšiřujících jednotek. Snadno tak získáte více místa na pevném disku, aniž byste museli kupovat nový server.

2. Vysoká rychlost čtení a zápisu (IOPS)

Sdílení složek, mnoho současných přístupů k systému, velké množství dat, která je třeba nahrát nebo stáhnout – to vše může být příčinou prodlev a zpomalování provozu serveru.

Výhodou úložiště typu all-flash je extrémně rychlá doba odezvy, zejména ve srovnání se serverem s pevnými disky. Data lze načíst okamžitě a doby načítání jsou krátké. Vysoký výkon IOPS, tj. rozhodující faktor pro to, jak rychle síť nebo datový nosič komunikuje se vstupně-výstupním zařízením, umožňuje paralelní přístup mnoha uživatelů, aniž by došlo ke znatelnému zpomalení výkonu.

3. Hostitelské virtuální počítače

V některých oblastech podnikání se hostování virtuálních počítačů stalo nepostradatelným. Zejména virtuální počítače však vyžadují od serverů velké množství práce a rychlé přenosové rychlosti.

All-flash systémy jsou pro tuto zátěž jako stvořené, protože nabízejí rychlý přístup k datům a přinášejí vysoký výkon IOPS. Na all-flash serveru mohou být hypervisory připojeny prostřednictvím iSCSI a virtuální počítače mohou být hostovány na serveru.

Abyste neztratili přehled a mohli spravovat všechny virtuální počítače na serveru z jednoho centrálního bodu, nabízí společnost Synology optimalizované řešení Virtual Machine Manager, které je bez licence. To umožňuje virtualizovat a spravovat virtuální počítače přímo na samotném serveru.

4. Rychlá a rychlejší síťová karta

Zejména v podnikovém prostředí, kde je nutná vysoká propustnost dat, se server nesmí stát “bottleneckem”.

Pokud se nároky zvýší, měl by server nabízet možnost rozšíření o síťové karty (zkráceně NIC). Ujistěte se tedy, že vaše servery mají možnost nabídnout v tomto ohledu volnost směrem nahoru. Abyste se vyhnuli omezeným kapacitám, nabízejí řešení Synology All-Flash možnost dosáhnout datové propustnosti až 56 GB s příslušnou síťovou kartou.

5. Z domácí kanceláře na server

Když se něco stane, není vždy hned za rohem serverovna nebo správce IT. Aby mohli správci IT, kteří se starají o servery, provádět řešení problémů i na dálku, existují takzvané porty OOB. Zkratka OOB znamená out-of-band a umožňuje samostatné síťové připojení pro přístup k rozhraní pro správu serveru. Port OOB slouží ke správě a monitorování zařízení, aniž by ovlivňoval hlavní síť, protože je oddělen od ostatních portů zařízení.

Správci se mohou prostřednictvím těchto portů vzdáleně připojit k serverům, i když již nejsou přístupné prostřednictvím vlastní sítě. Restartování, příjem protokolů a poskytování “první pomoci” není na dálku žádný problém.

Mimochodem: RAID F1 je užitečným pomocníkem pro systémy typu all-flash. Nastavení RAID je specifické pro Synology a speciálně vyvinuté pro použití SSD. RAID F1 využívá mechanismy RAID 5 (tj. prokládání s paritou), které zajišťují odolnost proti chybám a vyšší výkon při čtení. V poli RAID F1 systém zapisuje na daný disk více paritních informací, aby urychlil jeho stárnutí. Tím, že se zajistí, aby všechny disky nedosáhly konce své životnosti ve stejnou dobu, se zabrání ztrátě dat.

 

6. Několikanásobná úspora nákladů

Náklady na pořízení serverové struktury nebo její modernizaci jsou pravděpodobně nejkritičtějším a nejdiskutovanějším bodem ve společnosti. Řešení Synology jsou ve srovnání s jinými významnými výrobci, jako jsou Dell EMC nebo HPE, výrazně levnější, ale o neméně funkční – naopak. Kromě nižších nákladů na hardware šetří intuitivní uživatelské rozhraní aplikace Synology DiskStation Manager uživatelům čas a námahu při nastavování.

Kromě toho mají all-flash servery obvykle vyšší výkon než tradiční servery s pevnými disky HDD. To může přispět k tomu, že ke zpracování stejného objemu pracovní zátěže bude ve vaší společnosti potřeba méně serverů. To vám zase ušetří náklady na servery, elektřinu a klimatizaci.

Obecně platí, že servery all-flash mají nižší míru poruchovosti než běžné servery s pevnými disky. Protože disky SSD mají méně pohyblivých částí, jsou méně náchylné k selhání v důsledku mechanického poškození. To z dlouhodobého hlediska šetří náklady na výměnu vadných pevných disků.

Pokud se při nákupu all-flash serveru rozhodnete také pro redundantní napájecí jednotky a ochranu proti výpadku, jste chráněni dvojnásobně. V clusteru s podporou převzetí služeb při selhání nebo v clusteru SHA (Synology High Availability) převezme v případě úplného selhání produkčního serveru během několika sekund jeho úlohu zrcadlený server. To znamená, že provoz může plynule pokračovat a náklady na výpadky se blíží nule.

Vestavěné redundantní napájecí jednotky poskytují dodatečnou jistotu, že v případě výpadku jedné napájecí jednotky může plynule nastoupit druhá napájecí jednotka a nevznikají tak žádné náklady kvůli výpadkům provozu.

Kromě všech úspor, které přináší samotný all-flash server, ušetříte také na nákladech za licence na software třetích stran. Využíváte výhody vysoce výkonného zálohovacího softwaru bez licencí pro servery a všechna koncová zařízení ve firmě, stejně jako nástroje pro spolupráci a analýzu.

Otestujte úložiště typu all-flash bez rizika

Díky serveru typu all-flash je každá firma připravena na růst. Protože však taková změna vždy přináší nejistotu, nabízí společnost Synology bezplatné konzultace a testování.

Pokud si stále nejste jisti, jak All-Flash server Synology zapadá do IT prostředí vaší společnosti, můžete tuto službu nezávazně využít a získat komplexní poradenství od IT odborníků společnosti Synology ohledně vhodného zařízení pro specifické nároky vaší firmy.

Získejte bezplatné a nezávazné poradenství a otestujte All-Flash servery Synology ve vlastním firemním prostředí.