Official Blog
Jak se vzpamatovat z ransomwarového útoku? Ovládněte 7 osvědčených postupů obnovy
Tým Synology
25. 3. 2024

Jak se vzpamatovat z ransomwarového útoku? Ovládněte 7 osvědčených postupů obnovy

V posledních letech útoky ransomwaru eskalovaly a vyvinuly se v obchodní model, který má vážné dopady v různých odvětvích a vede ke značným ztrátám dat a majetku. Zpráva SonicWall Cyber Threat Report z roku 2022 odhalila ohromující statistiku: v roce 2022 bylo celosvětově hlášeno celkem 6 233 miliard ransomwarových útoků. Průměrně tedy 19 útoků za sekundu. To jen ilustruje naléhavou potřebu organizací posílit svou obranu. Proto také IT administrátoři potřebují mít komplexní plán obnovy po útoku ransomwaru. Znamená to pro ně jak minimalizaci dopadů útoku, tak co nejrychlejší obnovení obchodních operací.

Na základě zkušeností z minulosti bohužel žádná organizace nezvládne zcela zabránit všem kybernetickým útokům. Organizace proto musejí myslet také na obnovu dat po proběhlém incidentu. Proto je zálohování široce uznáváno jako jeden z nejúčinnějších způsobů obrany proti útokům ransomwaru: mít aktuální, zabezpečené a ověřené zálohy zvyšuje pravděpodobnost úspěšné obnovy dat. Zároveň to snižuje prostoje a minimalizuje riziko ztráty dat.

Klíčové prvky obnovy po útoku ransomwaru

Ransomwarové útoky představují pro organizace jeden z vůbec nejnáročnějších scénářů obnovy. Dotčené podniky nebo instituce mohou narazit na provozní problémy způsobené útokem. Společnost Synology si dobře uvědomuje hrozbu ransomwaru, a proto analyzovala a identifikovala klíčové prvky plánu obnovy:

 • Žádná datová sila: s technologickým pokrokem a rozmanitým vývojem se firemní nástroje obvykle rozkládají na více platformách. Zanedbání některých úkonů se rovná vystavení organizace riziku ransomwarových útoků. Z hlediska zálohování se proto podniky musejí vyhnout vzniku jakýchkoliv datových sil a zahrnout všechna data do komplexního zálohovacího mechanismu.
 • Efektivní a rychlé zálohování: Protože podniková data rychle rostou, je třeba tato data nejen uchovávat pro následnou analýzu, ale lze je také přenést do cloudu nebo do zařízení IoT. Množství zálohovaných dat se tím tedy výrazně zvýší. Podniky proto potřebují systém, který dokáže efektivně a rychle zálohovat data. I když existuje kompletní záloha veškerých dat, může to výrazně zkrátit časový interval Recovery Point Objective (RPO).
 • Doba uchování zálohovaných dat: Moderní ransomware má období latence od 30 až do 90 dní. Zálohovaná data proto musejí být efektivně a bezpečně uložena, aby se vyrovnala s jakýmikoli neočekávanými incidenty a zajistila čistá a obnovitelná data pro udržení nepřetržitého provozu.
 • Testování obnovitelnosti záloh: Organizace pochopitelně nemohou předvídat, kdy se stanou obětí ransomwarových útoků. Proto v takto nejistém prostředí musí probíhat neustálé testování obnovitelnosti zálohovaných dat. To nejen pomáhá zvýšit důvěryhodnost záloh, ale také zajišťuje, že se organizace zvládne rychle zotavit tváří v tvář hrozbě ransomwaru.
 • Nedostupná architektura zálohování: Běžné metody útoků ransomware zahrnují šifrování původních dat organizace a současné smazání stávajících zálohovaných dat. Zálohovaná data podniků proto musejí mít dostatečné zabezpečení, disponovat funkcemi odolnými proti neoprávněné manipulaci a mít schopnost izolovat ransomware přímo v síti nebo fyzickém prostředí. To zajistí, že organizace bude mít vždy čistou a obnovitelnou kopii dat.
 • Rychlá a odolná obnova: Když jsou organizace zasaženy ransomwarovými útoky, primárním cílem je zajistit nepřetržitý provoz zahrnující dva kritické body: „čas“ a „flexibilitu“. Pro minimalizaci prostojů proto musejí dosáhnout okamžité obnovy, tzn. zkrácení cíle doby obnovy (RTO – Recovery Time Objective). Navíc, protože ransomware často cílí na jedinou platformu, musí mít zálohy možnosti obnovy napříč platformami a hypervizory. Tím jsou zmírněna rizika spojená s obnovou.
 • Uživatelsky přívětivá centralizovaná správa: Složitost podnikových IT prostředí se zvyšuje. Zatímco většina podniků používá pro zálohování nativní ochranné mechanismy, vysoká složitost správy může vést k lidským chybám nebo přehlédnutím. To způsobuje náchylnost k ransomwarovým útokům. Proto musí mít zálohy funkci centralizované správy a zároveň umožňovat viditelnost dat. Jedině tak můžete sledovat, zda všechny zálohy v prostředí fungují správně.

Jak Synology pomáhá podnikům implementovat plány obnovy po útoku ransomwaru

Řešení ochrany dat Synology nabízí základní prvky, které pomáhají podnikům v boji proti ransomwaru. Chrání podniková data, zajišťují bezpečnost záloh a usnadňují efektivní obnovu, čímž vytvářejí komplexní řešení ochrany dat pro podniky:

Chraňte svá data

 • Centralizované zálohování napříč platformami: tím získáte centralizovanou ochranu dat napříč platformami, včetně základní infrastruktury organizace a cloudových aplikací, a zajišťuje bezpečnou ochranu dat v celém ekosystému.
 • Dodržujte pravidlo zálohování 3-2-1: data můžete zálohovat do více míst, jako je replikace na externí záložní servery nebo cloudová úložiště, čímž zajistíte dostupnost zálohovaných dat.

Chraňte své zálohy

 • Neměnnost dat: Podporuje neměnné zálohy, aby se zabránilo jakýmkoli neoprávněným změnám nebo smazáním, a chrání podniková zálohovaná data před dopadem ransomwaru a dalších škodlivých útoků.
 • Air-Gap: Na základě principů „Safe Haven Project“ Agentury pro kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu USA umožňuje izolovat oblast záloh od potenciálních ransomwarových útoků.
 • Řízení přístupu: Podporuje Active Directory a LDAP, stejně jako SAML 2.0, což organizacím umožňuje implementovat vícefaktorovou autentizaci pro zvýšení bezpečnosti přístupu k záložnímu serveru.

Obnova dat

 • Pravidelný nácvik obnovy: umožňuje organizacím pravidelně obnovovat data do vestavěného Hypervisoru pro testování v sandbox prostředí. To umožňuje nácvik obnovy bez ovlivnění provozních míst a zajišťuje obnovitelnost dat.
 • Podpora pro více metod obnovy: poskytuje rozmanité a flexibilní možnosti obnovy, včetně obnovy bez použití kovu, obnovy na úrovni souborů a obnovy databáze. To umožňuje podnikům vybrat si nejvhodnější metodu obnovy na základě konkrétních potřeb.
 • Obnova heterogenní platformy: v případě incidentu lze ve virtualizovaných prostředích VMware nebo Hyper-V dosáhnout obnovení v reálném čase. V těchto virtuálních prostředích můžete rychle spouštět zálohy, splňující požadavky na obnovu napříč platformami, včetně P2V a V2V.

Shrnutí

Počet ransomwarových útoků v posledních letech alarmujícím tempem narostl. Tyto útoky způsobily značné škody řadě podniků a organizací. Ochrana dat a nepřetržitý provoz se proto staly hlavními prioritami většiny podniků. Řešení ochrany dat společnosti Synology se řídí osvědčenými postupy a definuje optimální plán obnovy po útoku ransomwaru. Posiluje také obranu organizace proti útokům ransomwaru a účinně pomáhá podnikům dosáhnout nepřetržitého provozu.