Official Blog
Nové a tradiční způsoby ochrany před spamem: co byste měli vědět?
Tým Synology
23. 3. 2023

Nové a tradiční způsoby ochrany před spamem: co byste měli vědět?

IT hrozby jsou stále rozmanitější a sofistikovanější – správci a poskytovatelé e-mailových služeb jsou tak nuceni vynakládat značné prostředky na ochranu uživatelů před e-mailovým spamem. Po celou dobu existence elektronické pošty se uživatelé (a zejména firmy) museli potýkat s nevyžádanými zprávami. V lepším případě obsahují nevyžádané e-maily agresivní marketingová sdělení o pochybných produktech a službách. V horším případě mohou být nástrojem phishingových kampaní nebo dalších podvodů.

Synology MailPlus

Rostoucí výzva pro adminy

Každý den je celosvětově odesláno a přijato téměř 320 miliard e-mailů. Odhaduje se, že až 50 % z nich může být spam. Podle jedné z definic společnosti Statista bylo jen v červenci 2021 z 336,41 miliardy odeslaných e-mailů 283 miliard spamů. V Synology za průměrný měsíc označíme a odfiltrujeme až 50 000 potenciálně škodlivých příchozích e-mailů pro zaměstnance (a toto číslo nezahrnuje zprávy, které byly označené pouze jako nevyžádaná pošta). To vše bohužel bere značné množství prostředků. Naštěstí se naše IT bezpečnostní týmy mohou spolehnout na pomoc našeho interního e-mailového řešení Synology MailPlus.

Pokud používáte jako mailové řešení službu Synology MailPlus, tak víte, že uživatelé jsou aktivně chráněni před škodlivým a nežádoucím spamem pomocí řady integrovaných technologií. Ty pomáhají nejen filtrovat nežádoucí zprávy, ale také dokáží prověřit, že e-maily skutečně pocházejí od uvedeného odesílatele. Jak přesně zjišťujeme, že e-maily jsou důvěryhodné a vyžádané? A jak nově uvedená funkce pomáhá předcházet e-mailovým hrozbám pro vaši firmu?

Obrana před spammery a podvodníky

Nejnebezpečnější e-mailovou hrozbou jsou zákeřní podvodníci, kteří chtějí proniknout do cizích systémů a ukrást citlivá data. V průběhu let se boj proti spamu a e-mailovým hrozbám objevila řada bezpečnostních a šifrovacích technologií. Uživatelé MailPlus mohou pro zabezpečení komunikace využívat Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) a DNS-based Authentication of Named Entities (DANE). Ale jak tyto technologie fungují?

SPF, DKIM a DMARC jsou důležité metody ověření, které mají příjemcům e-mailu pomoci ověřit pravost domény a identity odesílatele. Záznamy SPF obsahují seznam autorizovaných e-mailových serverů pro konkrétní doménu. DKIM pak poskytuje digitální podpis, který lze použít k ověření, že s e-mailem nebylo během přenosu manipulováno. DMARC staví na těchto technologiích tím, že umožňuje vlastníkům domén určit, jak bude nakládáno s jejich zprávami, pokud při ověřování selžou.

DANE zvyšuje zabezpečení e-mailů tím, že umožňuje vlastníkům domén publikovat veřejné klíče pro jejich e-mailové servery v DNS záznamech. E-mailové servery je pak mohou použít k ověření pravosti e-mailů zasílaných mezi nimi. Ověření legitimity zdrojů e-mailů umožňuje lepší prevenci phishingových útoků a dalších forem e-mailové kyberkriminality.

I přes tyto bezpečnostní technologie ale mohou spam a e-mailové hrozby stále proklouznout. Jedním z nejběžnějších způsobů, jak k tomu dochází, jsou kompromitované účty. Jde o situaci, kdy spammeři získají přístup k původně legitimním e-mailovým účtům a začnou je používat k odesílání škodlivých zpráv. Další hrozbou je spear phishing, kdy útočníci posílají cílené e-maily, které vypadají, že pocházejí z legitimního zdroje. Většinou se snaží příjemce přesvědčit, aby klikli na odkazy nebo poskytli citlivé informace.

Potřebujete několik vrstev ochrany e-mailu

Při ochraně před e-mailovými hrozbami je nutné jít do hloubky, protože jedna samotná technologie nebo strategie není nikdy 100% dokonalá. Použitím více vrstev ochrany mohou firmy a organizace zvýšit své šance na detekci a blokování e-mailových hrozeb. Podívejme se blíže na různé technologie a strategie, které lze použít k důkladnému zabezpečení e-mailů.

Kromě autentizace zabrání MailPlus Server většině potenciálních e-mailových hrozeb v uskutečnění jejich cílů pomocí globálních bloklistů zvaných DNS-based Blackhole Lists (DNSBL), například Real-time Blackhole List (RBL) nebo Spamhaus Block List (SBL). Ty obsahují seznamy IP adres a domén identifikovaných jako zdroje spamu, phishingu a dalších typů škodlivých e-mailů. Všechny e-maily ze zdrojů na bloklistu jsou automaticky zamítnuty.

Anti-spamový trénink zaměstnanců a vlastní nastavení filtrů

Kromě automatické ochrany umožňuje MailPlus správcům také manuálně nastavit lokální pravidla pro filtrování e-mailů. Filtrovat lze na základě konkrétních klíčových slov nebo schémat naznačujících spam nebo digitální hrozby. Tato pravidla lze vždy upravit tak, aby vyhovovala specifickým potřebám organizace. Je to praktický doplněk automatických technologií a bloklistů, které už jsou součástí aplikace.

Ale bez ohledu na to, kolik vrstev ochrany je nastaveno, bude při boji s e-mailovými hrozbami vždy zásadním faktorem člověk. Proto je klíčové naučit zaměstnance, jak rozpoznat a reagovat na podezřelé e-maily. Školení o tom, jak vypadají phishingové e-maily, jak rozeznat podezřelé odkazy nebo proč nestahovat přílohy z neznámých zdrojů, rozhodně nikdy nejsou ztrátou času. Zaměstnanci by taky měli vědět, jak nahlásit podezřelé e-maily příslušnému bezpečnostnímu týmu.

Využijte novou možnost pokročilého zabezpečení e-mailu

Ochrana e-mailů se neustále vyvíjí. Firmy, které chtějí držet krok s dobou, používají aktivně spravované služby zabezpečení e-mailů. Specializované týmy a pokročilé metody detekce zajišťují, že filtry a seznamy blokovaných jsou upraveny, jakmile se objeví nové hrozby. To uživatelům poskytuje výhodu nad podvodníky a spammery. A s aktualizací MailPlus Server letos na jaře zpřístupňuje Synology svoje nové prvotřídní řešení přímo v Synology MailPlus.

Bitdefender je oceňovaný poskytovatel služeb zabezpečení e-mailu, kterému důvěřují organizace po celém světě. Se svou službou Antispam poskytuje výkonné řešení zabezpečení e-mailu, které využívá proprietární technologii k detekci a blokování hrozeb. Vydáním Bitdefender Antispam jako pohodlného doplňku k MailPlus Server usnadňujeme firmám všech velikostí implementaci pokročilého řešení filtrování e-mailů. Díky tomu získají uživatelé pokročilou identifikaci a odstranění spamu, stejně jako ochranu před pokusy o phishing, malwarem (malspamem) a dalšími e-mailovými hrozbami.

Bitdefender pro MailPlus poskytuje firmám další vrstvu pokročilé ochrany, která filtruje hrozby ještě předtím, než se vůbec dostanou do doručené pošty. Používá širokou škálu blacklistů, systémy reputace a technologie filtrování obsahu, stejně jako modely strojového učení pro detekci a klasifikaci spamu. Výrazně také interním týmům šetří čas strávený správou e-mailů. Služba je navržena tak, aby byla „nastavena a zapomenuta“. To znamená, že automaticky provádí vylepšení ochrany před e-mailovými hrozbami, aniž by vyžadovala ruční zásahy IT správců.

TL;DR

Zabezpečení e-mailů je důležitější než kdy jindy. Spammeři a podvodníci stále hledají nové způsoby, jak proniknout do cizích systémů a ukrást citlivá data. Synology MailPlus Server nabízí ve výchozím nastavení několik metod ověřování e-mailů, které brání spamu a e-mailovým hrozbám, včetně SPF, DKIM, DMARC a DANE. Žádná jednotlivá technologie nebo strategie však není zcela dokonalá. Proto je nezbytný komplexní přístup.

Tento přístup zahrnuje použití globálních bloklistů, manuálně nastavených pravidel a trénink zaměstnanců. MailPlus nyní navíc obsahuje prémiový antispam a možnost filtrování e-mailů Bitdefender. Tato integrace poskytuje správcům výkonné automatizované řešení, které nevyžaduje neustálé zásahy do nastavení pravidel a filtrování.