Official Blog
Co je ransomware? Objevte včas rizika i obranné strategie pro vaši organizaci
Tým Synology
25. 3. 2024

Co je ransomware? Objevte včas rizika i obranné strategie pro vaši organizaci

Ransomware je typ škodlivého softwaru, který infikuje počítač nebo systém, zašifruje soubory a případně dokonce uzamkne celý systém. Následně útočníci požadují od oběti výkupné výměnou za poskytnutí dešifrovacího klíče nebo odblokovacího nástroje.

Typické metody ransomwarových útoků zahrnují škodlivé přílohy e-mailů, škodlivé webové stránky nebo zneužití zranitelnosti systému. Cílem je získání přístupu k počítačovému systému oběti. Jakmile ransomware úspěšně infikuje systém, začne šifrovat soubory, znepřístupní je a zobrazí požadavek na výkupné. Tyto požadavky obvykle obsahují lhůtu s hrozbou, že nezaplacení výkupného může mít za následek smazání zašifrovaných dat nebo zveřejnění citlivých informací.

Ransomware postihuje různá odvětví, včetně finančních institucí, vládních agentur, škol, nemocnic a mnoha dalších organizací. Často útočí na místní disky a rozšiřuje svůj dopad na všechna připojená zařízení nebo dokonce maže celé sítě a zálohy dat. Ačkoli je někdy obnova dat bez zaplacení výkupného možná, může být časově náročná a nákladná. Prevence ransomwaru vyžaduje pečlivou správu zabezpečení e-mailů, zabezpečení sítě, pravidelné aktualizace systémů a zálohování důležitých dat.

Ransomware je rostoucí a trvalá hrozba

K prvnímu ransomwarovému útoku došlo v roce 1989. Uživatelé, kteří se 90krát pokusili smazat program a restartovat své počítače, tehdy způsobili zašifrování všech složek. Data zůstala nepřístupná, dokud napadení uživatelé neprovedli platbu na účet určený útočníkem. Ten pak nakonec obětem útoku poskytl dešifrovací klíč. Dnešní ransomwarové útoky už ale jsou o poznání sofistikovanější a dražší.

Navzdory prudkému nárůstu kyberútoků před propuknutím pandemie nedošlo s jejím odezněním k jejich úbytku. Právě naopak – v asijsko-pacifickém regionu došlo dokonce k 22% nárůstu průměrného týdenního počtu kybernetických útoků. Celosvětově se roční tempo růstu drží blízko 40 %.

Podniky po útoku navíc často potřebují několik týdnů nebo měsíců, než se zcela vzpamatují. Alarmující je, že až 71 % podniků nedokáže po útoku obnovit svá data. I když jsou organizace ochotny zaplatit výkupné, nezaručuje to záchranu existujících dat. Podle statistik přichází 50 % organizací o některé soubory a 13 % dokonce o všechna data.

Proto je klíčové porozumět vzorcům chování šiřitelů ransomwaru a implementovat preventivní opatření. To je pro podniky klíč k zajištění bezpečnosti dat a udržení nepřetržitého provozu.

Pochopení chování ransomwaru je klíčem k prevenci útoků

Ransomware se v průběhu let vyvinul v lukrativní obchodní model. To vede ke stále promyšlenějším a cílenějším útokům na organizace. Aby se zabránilo ransomwaru, prvním krokem je pochopení jeho vzorců.

Ransomware obvykle proniká do organizace následujícím způsobem:

  1. Pozorování: sběr informací o zamýšlených cílech.
  2. Infiltrace: přimění uživatelů ke kliknutí na škodlivý odkaz (zneužití systémových nebo softwarových slabých míst k infiltraci a následnému připojení).

  3. Číhání: příprava útoku, průběžné shromažďování informací a získávání kritických dat.

  4. Útok: zašifruje původní data u zdroje a smaže jejich zálohy.

  5. Vyjednávání: pokud vyjednávání selže, ransomware může odhalit životně důležité informace nebo je rovnou smaže.

Ochrana proti ransomwaru zahrnuje pravidelné aktualizace systémů a softwaru, instalaci antivirového softwaru, white-listing softwaru a školení zaměstnanců, aby neinstalovali neznámý software. Kromě toho je zásadní pravidelné zálohování dat s funkcemi neměnnosti (angl. immutable features). V případě útoku tak zrychlíte proces obnovy bez přerušení obchodních operací.

Závěrem je nutné říci, že úměrně s rostoucí hrozbou ransomwaru roste také důležitost ochrany dat. Všem snahám navzdory – problém s ransomwarem přetrvává a organizace mají pouze jedinou šanci, jak se hackerům bránit.

Ochrana dat, jakou poskytují řešení Synology, je klíčovou při ochraně organizací proti útokům ransomwaru. Synology nabízí komplexní ochranu dat, maximální úroveň zabezpečení, dostupnosti a obnovitelnosti.

Vyzkoušejte řešení zálohování a obnovy s řešením Synology Data Protection Solution

Tváří v tvář rostoucí hrozbě ransomwaru se důležitost ochrany dat stává stále zřejmější. Ransomware způsobuje každoročně milionové ztráty a navzdory preventivním opatřením tento problém roste. Hackeři se navíc mohou pokoušet o útoky opakovaně, zatímco organizace mají pouze jednu šanci na obranu proti četným pokusům hackerů.

Řešení Synology nabízejí komplexní ochranu dat a zajišťují, že vaše data získají co možná nejúplnější zabezpečení. V případě útoku rychle umožní obnovu, a zajistí tak nepřerušený běh firmy či instituce. Pomocí Synology mohou IT pracovníci firem a institucí plně implementovat ochranu dat a zajistit jejich bezpečnost, dostupnost a obnovitelnost. Tím je účinně chrání proti hrozbě ransomwaru.