Official Blog
API Surveillance Station: Ulepszenia i integracja Webhook dla firm
Team Synology Polska
21 May, 2024

API Surveillance Station: Ulepszenia i integracja Webhook dla firm

Zainspirowani trendem w kierunku cyfrowej transformacji, liderzy branży aktywnie zastanawiają się, jak skutecznie wykorzystać technologię w celu zwiększenia produktywności organizacji. W szczególności systemy nadzoru zostały szeroko przyjęte przez firmy w celu przejścia od tradycyjnych, pasywnych ról bezpieczeństwa do takich, które aktywnie zwiększają produktywność. Wynika to z ich zdolności do natychmiastowej identyfikacji zdarzeń na miejscu i kompleksowego rejestrowania aktywności zawodowej.

Aby wykorzystać systemy nadzoru w celu zwiększenia produktywności i wydajności firmy, kluczowa staje się integracja między różnymi systemami. Na przykład, w rzeczywistym zastosowaniu cyfrowej transformacji w produkcji, korzystna może być integracja systemu nadzoru z systemami realizacji produkcji. Przed montażem produktu każdy operator na linii produkcyjnej może najpierw zeskanować kod kreskowy na półprodukcie. Informacje o kodzie kreskowym są następnie wyświetlane na ekranie monitorowania i rejestrowane w bazie danych wideo. Jeśli po ukończeniu produktu pojawią się jakiekolwiek problemy z jakością, odpowiednie wideo można szybko zlokalizować, sprawdzając kod kreskowy, co ułatwia przegląd przepływu pracy w celu poprawy jakości produktu.

Taka integracja nie jest jednak prosta. Ponieważ każda firma korzysta z innych kluczowych systemów produktywności, ogólne rozwiązania dostarczane przez dostawców usług monitorowania często nie dostosowują się do różnych środowisk korporacyjnych, ograniczając wartość dodaną, jaką wnoszą. W związku z tym wiele realizowanych obecnie projektów decyduje się na indywidualne podejście, zaczynając od zera, aby zaspokoić specyficzne potrzeby poszczególnych klientów.

Takie podejście do dostosowywania nieuchronnie odzwierciedla wyższe koszty czasu i pracy w wycenach projektów, zniechęcając przedsiębiorstwa do dokonywania znacznych inwestycji, a w konsekwencji spowalniając tempo transformacji cyfrowej.

Nowe API i Webhook generują kod w 10 sekund

Aby ułatwić integrację systemów monitoringu z różnymi kluczowymi systemami produktywności, firma Synology udostępniła w sierpniu tego roku nową wersję interfejsu API i webhooków Surveillance Station. Znacznie przyspiesza to proces integracji systemów innych firm, umożliwiając zarówno klientom, jak i integratorom systemów łatwe łączenie aplikacji Surveillance Station z podstawowymi systemami produktywności, szybką integrację i wdrażanie rozwiązań, przyspieszając w ten sposób transformację cyfrową.

Dla użytkowników najważniejszą zmianą w tej wersji jest prostota, wygoda i szybkość. Włożyliśmy wiele wysiłku w uproszczenie tego procesu, zapewniając klientom intuicyjny system generowania dokumentacji API. Użytkownicy muszą po prostu wybrać żądany scenariusz użycia, taki jak osadzanie wideo w czasie rzeczywistym w innych systemach, wprowadzić parametry, takie jak czas, identyfikator kamery i metoda wyświetlania, a następnie wygenerować kompletny kod API za pomocą jednego kliknięcia w mniej niż 10 sekund, w tym opcję bezpośredniego przetestowania kodu.

Oferujemy również wtyczkę ChatGPT. Użytkownicy mogą wprowadzić wymagany typ API lub określić język programowania, a system wygeneruje odpowiednią odpowiedź, w tym kodowanie API w językach takich jak Python, Golang i inne.

Funkcja webhook również została znacznie ulepszona. Umożliwia ona nie tylko przesyłanie zdarzeń, takich jak wykrycie kamery Synology i wyników analizy obrazu DVA, w tym szczegółów i migawek, do platform innych firm, ale obsługuje także odbieranie danych z systemów zewnętrznych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo stworzyć scentralizowaną platformę monitorowania bezpieczeństwa z Surveillance Station, zarządzając różnymi systemami, funkcjami wykrywania i alarmowania z jednego punktu wejścia.

Surveillance Station jako wszechstronna platforma integracyjna dla wielu scenariuszy

Dzięki nowszemu, prostszemu, bardziej funkcjonalnemu i kompatybilnemu interfejsowi API i webhook, aplikacja Surveillance Station firmy Synology może teraz służyć jako solidna platforma integracji monitoringu, znacznie zwiększając zadowolenie użytkowników końcowych.

Biorąc pod uwagę najczęstsze potrzeby w zakresie integracji systemów monitoringu, niezależnie od tego, czy chodzi o osadzanie obrazów z kamer zebranych przez system monitoringu w innych kluczowych interfejsach systemu produktywności, przesyłanie strumieniowe nagranego materiału do innych systemów w celu analizy, czy też przesyłanie danych i wyników analizy z innych systemów z powrotem do wyświetlacza Surveillance Station, wszystko to można spełnić za pomocą nowych narzędzi integracji API i webhooków Surveillance Station.

Scenariusze użytkowania obejmują:

  • Osadzanie wideo Surveillance Station na stronach internetowych za pośrednictwem WebSocket.
  • Wysyłanie wyników rozpoznawania tablic rejestracyjnych do systemów kontroli dostępu, umożliwiając automatyczną obsługę drzwi.
  • Przesyłanie wyników rozpoznawania twarzy do systemów obecności w celu automatycznego logowania.
  • Wyświetlanie wyników analizy AI w czasie rzeczywistym w aplikacji Surveillance Station.

Na przykład, otrzymaliśmy wymagania dotyczące monitorowania związane z branżą budowlaną z różnych kontynentów, które wymagały wykrycia, czy wszyscy pracownicy budowlani noszą kaski ochronne zgodnie z wymaganiami. Chociaż system monitorowania Synology zawsze obsługiwał analizę AI, ze względu na różne modele kasków ochronnych w różnych krajach, regionach, a nawet miejscach, nie stworzyliśmy uniwersalnego modelu wykrywania kasków, biorąc pod uwagę kwestie dokładności. Wcześniej trudno było całkowicie spełnić wymagania lokalizacji. Jednak dzięki nowemu interfejsowi API Surveillance Station może teraz łączyć się z lokalnie dostosowanymi bazami danych modeli AI dla branży budowlanej, osiągając szybkie i bardziej wydajne dostosowanie wymagań dla różnych miejsc.

 

 

Dowiedz się więcej: | Poznaj interfejs WebAPI aplikacji Surveillance Station

Kompleksowe rozwiązanie Synology: Od systemów monitorowania do chmury hybrydowej

Ta aktualizacja API stanowi ważny kamień milowy w rozwoju Synology na rynku monitoringu. Obserwując globalny rynek monitoringu i bezpieczeństwa, można zauważyć, że jest on w dużej mierze podzielony na dwa obozy: producentów tradycyjnych kamer i dostawców oprogramowania VMS (Video Management Software). Producenci kamer, choć pokrywają ponad połowę budżetów większości projektów, często zapewniają ograniczoną funkcjonalność NVR/VMS, z niewystarczającą skalowalnością systemu i pamięci masowej, co utrudnia obsługę większych projektów.

Z drugiej strony, dostawcy VMS oferują kompletne funkcje oprogramowania i dążą do integracji systemów takich jak kontrola dostępu, ale generalnie brakuje im podstawowego wsparcia infrastrukturalnego i kompatybilności, szczególnie z architekturami lokalnymi. Ponadto ich model biznesowy oparty na subskrypcji nie jest szczególnie przyjazny dla budżetu w przypadku długoterminowych wdrożeń korporacyjnych na dużą skalę.

Strategia rozwoju Synology na rynku monitoringu polega na uzupełnianiu mocnych stron innych producentów przy jednoczesnym wykorzystaniu swoich unikalnych zalet w zakresie własnych NAS-ów i chmury publicznej. Firma konkuruje dzięki kompleksowym funkcjom CMS na dużą skalę, kompatybilności z urządzeniami innych producentów oraz wysoce skalowalnej architekturze systemu i pamięci masowej. Jednocześnie Synology zamierza zwiększyć swój udział w rynku monitoringu dzięki prostej, kompleksowej strukturze kosztów.

Jeśli chodzi o mapę drogową produktów, funkcje takie jak kamery, systemy nadzoru, serwery, urządzenia pamięci masowej, analityka AI i kontrola dostępu, które są poszukiwane w ponad 80% scenariuszy, są pozycjonowane jako “podstawowe produkty standardowe”. Synology planuje całkowicie opanować te podstawowe technologie do 2025 roku. W przypadku innych standardowych produktów, partnerzy mogą łatwo integrować się za pomocą narzędzi takich jak interfejsy API, stale poszerzając zakres aplikacji, które mogą być obsługiwane przez Surveillance Station. Co więcej, Synology wykorzysta mocne strony własnych serwerów NAS i chmury publicznej C2, zapewniając firmom elastyczność w wyborze najbardziej odpowiedniej architektury chmury hybrydowej do uruchamiania usług monitoringu. Strategia ta ma na celu stworzenie najbardziej kompleksowego rozwiązania systemu monitoringu na rynku.