Official Blog
Fidye Yazılımı Saldırısından Nasıl Kurtulunur? Fidye Yazılımı Kurtarma Uygulamalarının En Önemli 7 Noktasında Uzmanlaşın
Synology Türkiye
26 Mart 2024

Fidye Yazılımı Saldırısından Nasıl Kurtulunur? Fidye Yazılımı Kurtarma Uygulamalarının En Önemli 7 Noktasında Uzmanlaşın

Son yıllarda fidye yazılım saldırıları artarak bir iş modeline dönüşmüş, çeşitli sektörlerde ciddi etkilere neden olmuş ve kuruluşlar için önemli veri ve varlık kayıplarına yol açmıştır. 2022 SonicWall Siber Tehdit Raporu, 2022’de küresel olarak bildirilen toplam 6,233 milyar fidye yazılımı saldırısı ve saniyede ortalama 19 saldırı ile şaşırtıcı bir istatistik ortaya koydu. Bu durum, kuruluşların savunmalarını güçlendirmelerine duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor. Bu nedenle, kapsamlı bir fidye yazılımı kurtarma planına sahip olmak, bir saldırının etkisini en aza indirebileceği ve iş operasyonlarını mümkün olan en kısa sürede geri yükleyebileceği için BT yöneticileri için çok önemlidir.

 

Bununla birlikte, geçmiş deneyimlere dayanarak, hiçbir kuruluş tüm siber saldırıları tamamen önleyemez. Bu nedenle, kuruluşların “kurtarmaya” öncelik vermesi gerekir. Bu nedenle “yedekleme”, fidye yazılım saldırılarına karşı en etkili savunmalardan biri olarak kabul edilmektedir: güncel, güvenli ve doğrulanmış yedeklere sahip olmak, başarılı kurtarma olasılığını artırırken, kesinti süresini azaltır ve veri kaybı riskini en aza indirir.


Fidye Yazılımı Kurtarma Planının Temel Unsurları

Fidye yazılımı saldırıları, kurumlar için en zorlu kurtarma senaryolarından birini oluşturmaktadır. Etkilenen işletmeler veya kurumlar saldırının neden olduğu operasyonel sorunlarla karşılaşabilir. Synology, fidye yazılımının doğasının farkında olarak, bir fidye yazılımı kurtarma planının temel unsurlarını analiz etmiş ve belirlemiştir:

 

 • Artık veri siloları yok: Teknolojideki ilerlemeler ve çeşitli gelişmelerle birlikte, işletmeler tarafından operasyonlarda veya geliştirmede kullanılan araçlar genellikle birden fazla platforma yayılır. Belirli iş yüklerini ihmal etmek, kuruluşu fidye yazılımı saldırıları riskine maruz bırakmakla eşdeğerdir. Bu nedenle, yedeklemeler açısından, işletmeler herhangi bir veri silosundan kaçınmalı ve tüm verileri kapsamlı bir yedekleme mekanizmasına dahil etmelidir.

 

 • Verimli, hızlı yedeklemeler: Kurumsal veriler hızla büyüdükçe, bu verilerin yalnızca sonraki analizler için saklanması gerekmez, aynı zamanda buluta aktarılması veya IoT cihazlarına uygulanması da gerekebilir. Bu nedenle, kurumsal ortamda yedekleme için gereken veri miktarı artacaktır. Bu nedenle, işletmelerin verileri verimli ve hızlı bir şekilde yedekleyebilen bir sisteme ihtiyacı vardır, tüm veriler tamamen yedeklendiğinde bile Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) zaman aralığını önemli ölçüde kısaltabilir.

 

 • Yedekleme verilerini saklama süresi: Modern fidye yazılımlarının 30 ila 90 güne kadar gizli kalma süresi vardır. Bu nedenle, beklenmedik olaylarla başa çıkabilmek için yedekleme verileri etkili ve güvenli bir şekilde saklanmalı, iş operasyonlarının kesintisiz sürdürülebilmesi için temiz ve geri yüklenebilir veriler sağlanmalıdır.

 

 • Yedeklerin geri yüklenebilirliğinin test edilmesi: Kuruluşlar ne zaman fidye yazılımı saldırılarına maruz kalacaklarını tahmin edemeyeceklerinden, bu tür belirsiz ortamlarda yedekleme verilerinin geri yüklenebilirliğine ilişkin sürekli test ve tatbikatlar yapılmalıdır. Bu sadece yedeklerin güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşun fidye yazılımı tehditleri karşısında doğru bir şekilde yürütülebilmesini ve hızlı bir şekilde kurtarılabilmesini sağlar.

 

 • Erişilemeyen yedekleme mimarisi: Yaygın fidye yazılımı saldırı yöntemleri, bir kuruluşun orijinal verilerinin şifrelenmesini ve aynı anda mevcut yedekleme verilerinin silinmesini içerir. Bu nedenle, kuruluşların yedekleme verileri yeterli güvenliği sağlamalı, kurcalamaya karşı korumalı özelliklere sahip olmalı ve kuruluşun her zaman temiz ve geri yüklenebilir bir veri kopyasına sahip olmasını sağlamak için fidye yazılımlarını doğrudan ağ veya fiziksel ortamlarda izole etme yeteneğine sahip olmalıdır.

 

 • Hızlı, esnek restorasyon: Kuruluşlar fidye yazılım saldırılarına maruz kaldığında, birincil hedef iki kritik noktayı içeren operasyonların devamlılığını sağlamaktır: “zaman” ve “esneklik”. Kesinti süresini en aza indirmek için, Kurtarma Süresi Hedefini (RTO) kısaltmak amacıyla anında geri yükleme sağlanmalıdır. Ayrıca, fidye yazılımları genellikle tek bir platformu hedef aldığından, geri yükleme risklerini azaltmak için yedeklemelerin platformlar arası ve hipervizörler arası geri yükleme özelliklerine sahip olması gerekir.

 

 • Kullanıcı dostu, merkezi yönetim: Kurumsal BT ortamlarının karmaşıklığı giderek artıyor. Çoğu işletme yedeklemeler için yerel koruyucu mekanizmalar kullansa da, yönetimin yüksek karmaşıklığı insan hatalarına veya gözden kaçmalara yol açabilir, bu da fidye yazılımı saldırıları için bir güvenlik açığıdır. Bu nedenle yedeklemelerin, ortamdaki tüm yedeklemelerin normal şekilde çalıştığını izlemek için veri görünürlüğü sağlarken merkezi yönetim işlevselliğine sahip olması gerekir.

 

Synology İşletmelerin Fidye Yazılımı Kurtarma Planlarını Uygulamalarına Nasıl Yardımcı Olur?

Synology’nin veri koruma çözümleri, fidye yazılımlarıyla mücadelede işletmelere yardımcı olmak için temel unsurlar sunar. Kurumsal verileri korur, yedeklemelerin güvenliğini sağlar ve etkili kurtarmayı kolaylaştırarak işletmeler için kapsamlı bir veri koruma çözümü oluştururlar:

 

Verilerinizi koruyun

 • Platformlar Arası Merkezi Yedekleme: Kurumun temel altyapısı ve bulut uygulamaları da dahil olmak üzere platformlar arası veriler için merkezi koruma sağlayarak tüm ekosistemde verilerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlar.

 

 • 3-2-1 Yedekleme Kuralı ile tanışın: Veriler, tesis dışı yedekleme sunucularına veya bulut depolama alanına çoğaltma gibi birden fazla hedefe yedeklenebilir ve yedekleme verilerinin kullanılabilirliği sağlanır.

 

Yedeklerinizi koruyun

 • Veri Değişmezliği: Yetkisiz değişiklikleri veya silmeleri önlemek için değişmez yedeklemeleri destekler, kurumsal yedekleme verilerini fidye yazılımlarının ve diğer kötü niyetli saldırıların etkisinden korur.
 • Hava Boşluğu: ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’nın “Safe Haven Project” ilkelerine dayanarak, yedeklemenizin dağıtıldığı ortamın potansiyel fidye yazılımı saldırılarından izole edilmesini sağlar.
 • Erişim Kontrolü: Active Directory ve LDAP’ın yanı sıra SAML 2.0’ı destekleyerek kuruluşların yedekleme sunucusu erişiminin güvenliğini artırmak için çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamasına olanak tanır.

 

Veri restorasyonu

 • Düzenli Kurtarma Tatbikatları: Kuruluşların bir sandbox ortamında test etmek için verileri yerleşik Hipervizöre düzenli olarak geri yüklemesini sağlar. Bu, operasyonel siteleri etkilemeden kurtarma tatbikatlarına olanak tanıyarak verilerin kurtarılabilirliğini sağlar.
 • Çoklu Kurtarma Yöntemleri için Destek: Bare metal kurtarma, dosya düzeyinde kurtarma ve veritabanı kurtarma dahil olmak üzere çeşitli ve esnek kurtarma özellikleri sağlar. Bu, işletmelere özel ihtiyaçlara göre en uygun kurtarma yöntemini seçme yetkisi verir.
 • Heterojen Platform Kurtarma: Bir olay durumunda, VMware veya Hyper-V sanallaştırılmış ortamlarda gerçek zamanlı kurtarma sağlanabilir. P2V ve V2V dahil olmak üzere platformlar arası kurtarma gereksinimlerini karşılayan bu sanal ortamlarda yedek görüntüleri hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

 

Sonuç

 

Fidye yazılımı saldırıları son yıllarda endişe verici bir hızla artarak işletmelere ve kuruluşlara önemli zararlar verdi. Veri koruma ve sürekli çalışma işletmeler için en önemli öncelikler haline gelmiştir. Synology’nin veri koruma çözümü en iyi uygulamalara bağlı kalarak işletmeler için en uygun “Fidye Yazılımı Kurtarma Planını” tanımlar. Bir kuruluşun fidye yazılımı saldırılarına karşı savunmasını güçlendirerek işletmelerin kesintisiz operasyonlar gerçekleştirmesine etkili bir şekilde yardımcı olur.