Official Blog
Wdrażanie infrastruktury hiperkonwergentnej z Synology NAS
Team Synology Polska
2 September, 2021

Wdrażanie infrastruktury hiperkonwergentnej z Synology NAS

Infrastruktura hiperkonwergentna

HCI (infrastruktura hiperkonwergentna) to nowoczesne podejście do infrastruktury. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia wydajność i dużą przestrzeń danych przy użyciu wydajnych narzędzi ułatwiających zarządzanie i wdrażanie – rozwiązanie typu All-In-One.

Tradycyjnie, zasady HCI opierają się na wirtualizacji warstwy sprzętowej i programowej, która upraszcza wdrożenie i późniejsze zarządzanie. Platformy hiperkonwergentne obejmują kompletne wymagania infrastrukturalne za pomocą jednego rozwiązania. Wszystko jest z zasady definiowane programowo, jednolicie administrowane, skalowalne, co zmniejsza tzw. TCO (Total Cost of Ownership) , czyli całkowity koszt wdrożenia.

Centralna administracja znacznie zmniejsza złożoność całej struktury rozwiązania.

Kolejną zaletą jest możliwość szybkiej rozbudowy infrastruktury IT poprzez dodawanie kolejnych urządzeń do klastra wirtualizacji, co ułatwi rozbudowę wszędzie tam, gdzie zwiększenie rozmiaru pamięci RAM lub pamięci masowej nie jest już możliwe.

Zamiast zarządzać dziesiątkami, a nawet setkami różnych systemów, administratorzy zyskują kontrolę nad całym klastrem opartym o infrastrukturę jednego producenta.

Synology Virtual Machine Manager (VMM)

Aplikacja VMM umożliwia organizacjom i użytkownikom profesjonalnym uruchamianie maszyn wirtualnych na obsługiwanych urządzeniach NAS firmy Synology.

Pakiet VMM obsługuje maszyny wirtualne Windows (w tym Windows Server) i Linux, a także wirtualne maszyny DSM (vDSM) Ta ostatnia funkcja pozwala administratorom tworzyć wirtualne instancje systemu operacyjnego DiskStation Manager (DSM) do użytku przez różne działy lub zespoły, które mogą korzystać z odpowiednich pakietów DSM bez wpływu na inne wirtualne systemy DSM.

Tworzenie zaawansowanej wirtualizacji

Pakiet Virtual Machine Manager, oparty na KVM tworzy scentralizowany interfejs, za pomocą którego można tworzyć maszyny wirtualne (VM) i zarządzać nimi. W jednym miejscu mamy informacje o dostępnych maszynach wirtualnych oraz ich stanie, a także informacje o obciążeniu serwera i zajętości miejsca. Możemy kontrolować nie tylko lokalny serwer NAS, ale również wszystkie urządzenia w klastrze. Ułatwia to pracę administratora IT.

VMM oferuje różne sposoby tworzenia nowej maszyny wirtualnej, od zaimportowania pliku .OVA przechowywanego na komputerze lub bezpośrednio na serwerze NAS firmy Synology po utworzenie maszyny wirtualnej za pomocą kreatora. W zależności od wstępnych wymagań środowiska HCI przy uzyciu VMM możemy uruchomić maszynę wirtualną na dowolnym z wykorzystywanych urządzeń Synology NAS. Możemy również przydzielić jej dowolny wolumen pamięci masowej, umieszczony na tym samym urządzeniu lub na innym serwerze Synology dołączonym do klastra. Można również zdefiniować typowe parametry, takie jak ilość pamięci RAM, wirtualne procesory, rozmiar wirtualnego dysku, a także domyślną sieć.

Podczas tworzenia nowej maszyny wirtualnej istnieje możliwość utworzenia wirtualnego serwera Synology Virtual DSM. Jak wspomniano wcześniej, każdy Virtual DSM pełni rolę niezależnego systemu DSM, ale na poziomie środowiska wirtualnego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że administratorzy mogą zamknąć całe środowisko DSM w jednym repozytorium, którego kopie zapasowe można tworzyć i migrować. vDSM pozwala także wykorzystać możliwości bogatego ekosystemu pakietów firmy Synology, które można zainstalować jednym kliknięciem myszy. Każda instancja Virtual DSM wymaga do działania co najmniej 1 GB pamięci RAM.

Ciągłość dzięki VMM Pro

Licencja VMM Pro oferuje jeszcze więcej opcji, umożliwiając przedsiębiorstwom integrację wielu urządzeń NAS firmy Synology w klaster wirtualizacji składający się z maksymalnie 7 węzłów i zarządzanie nim w sposób przypominający klaster HCI – ale bez konieczności zakupu sprzętu HCI. W ramach każdego klastra administratorzy mogą elastycznie przydzielać zasoby sprzętowe i zarządzać maszynami wirtualnymi między hostami fizycznymi w celu wyeliminowania przestojów. Ta licencja jest płatnym uaktualnieniem, które odblokowuje zaawansowane funkcje, takie jak migracja na “żywo” maszyn wirtualnych, wysoka dostępność, migracja pamięci masowej i zdalna replikacja. VMM Pro oferuje możliwość przechowywania do 255 różnych migawek maszyn wirtualnych w porównaniu do 32 migawek dla podstawowej wersji VMM.

Migracja “w locie”

Ta funkcja pozwala na migrację w locie działającej maszyny wirtualnej do innego hosta, aby utrzymać dostępność usług, bez zakłócania ich pracy i bez konieczności ponownego uruchomienia maszyny wirtualnej. Funkcję możemy wykorzystać w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a także w celu zarządzania obciążeniem poszczególnych serwerów.

Wysoka dostępność – High Availibility (HA)

Aby zapewnić większą niezawodność i zredukować przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami sprzętu lub oprogramowania, organizacje mogą wdrożyć klaster wysokiej dostępności dla kluczowych usług. Klaster HA wymaga minimum 3 hostów w klastrze i działa poprzez automatyczne przeniesienie zatrzymanego obciążenia do skonfigurowanego serwera pasywnego.

Wirtualizacja na Synology – wirtualnie!

VMM przemawia do różnych grup klientów, którzy mają większe wymagania w zakresie pamięci masowej lub korzystają już z obsługiwanego serwera NAS firmy Synology. Organizacje lub firmy posiadające zdalne biura i serwery o małym lub średnim obciążeniu mogą wirtualizować je na wielu serwerach NAS firmy Synology. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić cenną przestrzeń fizyczną i zmniejszyć ilość sprzętu wymagającego konserwacji, ale także zaawansowane możliwości VMM Pro mogą znacznie zwiększyć niezawodność, bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu HA.

Możliwości wirtualizacji serwera Synology NAS można przetestować – pakiet VMM można pobrać i używać bezpłatnie. Użytkownicy, którzy chcą wypróbować zaawansowane możliwości płatnej licencji, mogą skorzystać z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej, którą można aktywować tylko raz dla obsługiwanych modeli NAS bez konieczności podawania informacji o karcie kredytowej.

Objaśnienia

1 KVM (ang. Kernel-based Virtual Machine) – to środowisko wirtualizacyjne dla systemów linuksowych, oparte o jądro systemu Linux.
QEMU jako oprogramowanie bazuje na KVM i pozwala na tworzenie maszyn i zarządzanie nimi.
W połączeniu daje nam to hypervisora w postaci Synology Virtual Machine Manager