Official Blog
Jak odzyskać dane po ataku ransomware? Opanuj 7 kluczowych praktyk odzyskiwania danych po ataku ransomware
Team Synology Polska
20 March, 2024

Jak odzyskać dane po ataku ransomware? Opanuj 7 kluczowych praktyk odzyskiwania danych po ataku ransomware

W ostatnich latach ataki ransomware nasiliły się i przekształciły w model biznesowy, powodując poważne szkody w różnych branżach i skutkując znaczną utratą danych i zasobów przez organizacje. Raport SonicWall Cyber Threat Report z 2022 r. ujawnił oszałamiające statystyki: w 2022 r. na całym świecie odnotowano łącznie 6,233 mld ataków ransomware, co daje średnio 19 ataków na sekundę. Podkreśla to pilną potrzebę wzmocnienia zabezpieczeń przez organizacje. Dlatego też posiadanie kompleksowego planu odzyskiwania danych po ataku ransomware ma kluczowe znaczenie dla administratorów IT. Taki plan może zminimalizować skutki ataku i przywrócić działalność biznesową w jak najkrótszym czasie.

Jednak w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, żadna organizacja nie jest w stanie całkowicie zapobiec wszystkim cyberatakom. Dlatego też przedsiębiorstwa muszą priorytetowo traktować “odzyskiwanie danych”. Właśnie dlatego “tworzenie kopii zapasowych” jest powszechnie uznawane za jedną z najskuteczniejszych metod obrony przed atakami ransomware. Posiadanie aktualnych, bezpiecznych i zweryfikowanych kopii zapasowych zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego odzyskania danych.  Jednocześnie skraca czas przestojów i minimalizuje ryzyko ich utraty.

Kluczowe elementy planu odzyskiwania danych po ataku ransomware

Ataki ransomware stanowią jeden z najtrudniejszych sposobów odzyskiwania danych dla organizacji. Firmy lub instytucje dotknięte atakiem mogą napotkać problemy operacyjne spowodowane jego skutkami. Firma Synology, zdając sobie sprawę z natury oprogramowania ransomware, przeanalizowała i przedstawia kluczowe elementy planu odzyskiwania danych po takim ataku:

 • Koniec z silosami danych: Wraz z postępem technologicznym i szeregiem zmian, narzędzia wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w operacjach lub rozwoju zazwyczaj obejmują wiele działów. Zaniedbanie niektórych procesów operacyjnych jest równoznaczne z narażeniem organizacji na ryzyko ataków ransomware. Dlatego też, jeśli chodzi o tworzenie kopii zapasowych, przedsiębiorstwa muszą unikać silosów danych i uwzględniać wszystkie dane w kompleksowym mechanizmie tworzenia kopii zapasowych.

 • Wydajne i szybkie tworzenie kopii zapasowych: Wraz z szybkim wzrostem ilości danych w przedsiębiorstwie, dane te nie tylko muszą być przechowywane w celu późniejszej analizy, ale mogą być również przesyłane do chmury lub stosowane w urządzeniach IoT. W związku z tym ilość danych wymagających tworzenia kopii zapasowych w środowisku organizacyjnym będzie tylko rosnąć. W rezultacie przedsiębiorstwa potrzebują systemu, który będzie w stanie wydajnie i szybko tworzyć kopie zapasowe danych. Nawet jeśli wszystkie dane zostaną w pełni zarchiwizowane, pomoże to znacznie częstotliwości interwałów określonych przez wskaźnik RPO (Recovery Point Objective).

 • Okres przechowywania kopii zapasowych danych: Nowoczesne oprogramowanie ransomware ma okres utajenia wynoszący od 30 do 90 dni. Dlatego kopie zapasowe danych muszą być skutecznie i bezpiecznie przechowywane, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi wydarzeniami, zapewniając dostępność i możliwość przywrócenia danych w celu utrzymania ciągłości operacji biznesowych.

 • Testowanie możliwości przywracania kopii zapasowych: Organizacje nie mogą przewidzieć, kiedy padną ofiarą ataków ransomware. W takich niepewnych środowiskach należy przeprowadzać ciągłe testy i ćwiczenia przywracania danych z kopii zapasowych. Pomaga to nie tylko zwiększyć wiarygodność kopii zapasowych, ale także zapewnia, że organizacja może prawidłowo wykonać i szybko odzyskać dane w obliczu zagrożeń ransomware.

 • Niedostępna archiwizacja kopii zapasowych: Typowe metody ataków ransomware polegają na szyfrowaniu oryginalnych danych organizacji przy jednoczesnym usuwaniu istniejących kopii zapasowych. Dlatego też kopie zapasowe danych przedsiębiorstw muszą zapewniać wystarczające bezpieczeństwo, posiadać funkcje zabezpieczające przed manipulacją i mieć możliwość blokowania oprogramowania ransomware bezpośrednio w środowisku sieciowym lub fizycznym, zapewniając organizacji stały dostę i możliwość przywrócenia kopii danych.

 • Szybkie, niezawodne przywracanie: Gdy organizacje zostają dotknięte atakami ransomware, głównym celem jest zapewnienie ciągłości działania, co wiąże się z dwoma krytycznymi aspektami: “czas” i “elastyczność”. Aby zminimalizować przestoje, należy zapewnić natychmiastowe przywracanie danych w celu skrócenia czasu odzyskiwania danych (RTO). Co więcej, ponieważ oprogramowanie ransomware często atakuje jedną platformę, kopie zapasowe muszą mieć możliwość przywracania międzyplatformowego i międzyoperatorowego, aby zmniejszyć ryzyko związane z odzyskiwaniem.

 • Przyjazne dla użytkownika, scentralizowane zarządzanie: Złożoność korporacyjnych środowisk IT rośnie. Podczas gdy większość przedsiębiorstw korzysta z rodzimych mechanizmów ochronnych dla kopii zapasowych, wysoka złożoność zarządzania może prowadzić do ludzkich błędów lub niedopatrzeń, co stanowi podatność na ataki ransomware. Dlatego też kopie zapasowe muszą mieć scentralizowaną funkcję zarządzania. Zapewni to jednocześsną widoczność danych w celu monitorowania, czy wszystkie kopie zapasowe w środowisku działają prawidłowo.

Jak Synology pomaga przedsiębiorstwom wdrażać plany odzyskiwania danych po ataku ransomware

Rozwiązania Synology do ochrony danych oferują niezbędne elementy pomagające przedsiębiorstwom w walce z oprogramowaniem ransomware. Chronią dane firm, zapewniają bezpieczeństwo kopii zapasowych i ułatwiają skuteczne odzyskiwanie, tworząc kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych dla organizacji:

Zabezpiecz swoje dane

 • Wieloplatformowa scentralizowana kopia danych: Zapewnia scentralizowaną ochronę danych wieloplatformowych, w tym podstawowej infrastruktury organizacji i aplikacji w chmurze, zapewniając bezpieczną ochronę danych w całym ekosystemie.

 • Poznaj zasadę tworzenia kopii zapasowych 3-2-1: Kopie zapasowe danych mogą być tworzone w wielu miejscach docelowych, takich jak replikacja do zewnętrznych serwerów lub pamięci masowej w chmurze, zapewniając dostępność danych kopii zapasowych.

Chroń swoje kopie zapasowe

 • Niezmienność danych: Obsługuje niezmienność kopii zapasowych, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom lub usunięciom, chroniąc dane kopii zapasowych przedsiębiorstwa przed wpływem oprogramowania ransomware i innych złośliwych ataków.

 • Air-Gap: Oparty na zasadach “Safe Haven Project” amerykańskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury, zapewnia, że środowisko, w którym wdrażana jest kopia zapasowa, może być odizolowane od potencjalnych ataków ransomware.

 • Kontrola dostępu: Obsługuje Active Directory i LDAP, a także SAML 2.0, umożliwiając organizacjom wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do serwera kopii zapasowych.

Przywracanie danych

 • Regularne testy przywracania danych: Umożliwia organizacjom regularne przywracanie danych do wbudowanego hypervisora w celu testowania w środowisku piaskownicy. Pozwala to na ćwiczenia odzyskiwania danych bez wpływu na jednostki operacyjne, zapewniając tym samym możliwość odzyskiwania danych.

 • Wiele metod odzyskiwania danych: Zapewnia różnorodne i elastyczne możliwości odzyskiwania danych, w tym odzyskiwanie danych z systemu operacyjnego, odzyskiwanie na poziomie plików i odzyskiwanie bazy danych. Umożliwia to przedsiębiorstwom wybór najbardziej odpowiedniej metody w oparciu o konkretne potrzeby.

 • Odzyskiwanie danych z platform heterogenicznych: W przypadku awarii możliwe jest odzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym w środowiskach zwirtualizowanych VMware lub Hyper-V. Możesz szybko uruchamiać obrazy kopii zapasowych w tych środowiskach wirtualnych, spełniając wymagania dotyczące odzyskiwania międzyplatformowego, w tym P2V i V2V.

Wnioski

Ataki ransomware wzrosły w ostatnich latach w alarmującym tempie, powodując znaczne szkody dla firm i organizacji. Ochrona danych i ciągłość działania stały się priorytetami dla przedsiębiorstw. Rozwiązania Synology do ochrony danych spełniają najlepsze standardy, definiując optymalny “Plan odzyskiwania danych po ataku ransomware” dla firm. Wzmacnia on sposób zabezpieczenia organizacji przed atakami ransomware, skutecznie pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu ciągłości działania.