Official Blog
Surveillance Station: Jak wzmocnimy monitoring w 2022 roku
Team Synology Polska
11 February, 2022

Surveillance Station: Jak wzmocnimy monitoring w 2022 roku

Samo wymienienie nowych funkcji w aplikacji Surveillance Station 9.0 nie oddaje zakresu ulepszeń naszego narzędzia do nadzoru wideo. Wypuszczamy dziewiątą wersję jednego z naszych charakterystycznych produktów i z dumą możemy powiedzieć, że użytkownicy przekonają się, że bezpieczeństwo ich obiektów stanie się całkowicie przyjemniejsze i bardziej zintegrowane. W aplikacji Surveillance Station 9.0 wszystko jest po prostu bardziej na wyciągnięcie ręki.

 

Zupełnie nowe doświadczenie

Gdy po raz pierwszy wejdziesz do nowej aplikacji Surveillance Station, od razu zauważysz elegancki, ciemny interfejs. Przyjęcie wyglądu, który preferuje wielu użytkowników, to jeden mały sposób, aby monitorowanie stało się lepszym doświadczeniem, ale kiedy spojrzysz na widok na żywo, zauważysz coś jeszcze: Nie ma już rozdzielenia między kanałem na żywo a wcześniejszym widokiem osi czasu.

Zamiast oddzielnych aplikacji dostępny jest teraz jedna – Monitor Center – która umożliwia sprawne przewijanie nagranego materiału bez utraty orientacji w sytuacji, obok obrazu na żywo, map lokalizacji kamer, modułów wejść i wyjść, takich jak sterowanie drzwiami i głośnikami, sterowanie obrotem/pochyleniem/zbliżeniem kamery i wiele innych. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ wprowadziliśmy rozległe i natychmiast zauważalne ulepszenia w każdej z tych funkcji.

 

Wyświetlanie zdarzeń na mapach wielowarstwowych

Funkcja Mapy w aplikacji Surveillance Station została całkowicie przeprojektowana i umożliwia teraz administratorom tworzenie wielowarstwowych, hierarchicznych zestawów nakładających się map, które mogą być używane jako punkt wyjścia dla całego nadzoru – od rutynowego monitorowania po odbieranie alarmów i badanie incydentów.

Wyobraźmy sobie konfigurację z aplikacją Surveillance Station rozmieszczoną na terenie kampusu z trzema budynkami i otaczającym je parkiem. Dzięki integracji z Google Maps i OpenMaps, możesz teraz szybko umieścić każdą kamerę w dowolnym miejscu w pobliżu, wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Kamera wykryła podejrzany ruch lub inne zdarzenie?

Powiadomienie pojawi się na mapie, aby skierować Cię do właściwej lokalizacji, a transmisje na żywo pojawią się bezpośrednio na mapie.

W budynku miał miejsce jakiś incydent?

Po prostu powiększ budynek i znajdź dokładną lokalizację wydarzenia na właściwym piętrze dzięki nowej obsłudze planów wielu pięter.

 

 

Oprócz szybszego wyszukiwania i badania incydentów, nowa funkcja Mapy umożliwia dokładniejsze reagowanie na potrzeby nadzoru. Głośniki, alarmy, elementy sterowania drzwiami i inne moduły we/wy można umieścić na mapie w celu łatwego sterowania ręcznego, a użytkownicy mogą łatwo zlokalizować i sterować kamerami z funkcją obrotu, pochylenia i zbliżenia (PTZ) za pomocą tego samego interfejsu.

Co najlepsze, wszystkie te funkcje są częścią dynamicznego pulpitu Monitor Center, który jest również używany do przeglądania materiału filmowego. Po wykryciu dowolnego zdefiniowanego przez Ciebie zdarzenia, oprócz powiadomienia, na osi czasu automatycznie umieszczana jest zakładka, abyś mógł ją łatwo wyświetlić, gdy tylko czas na to pozwoli. Możesz także samemu zostawić zakładki, aby ułatwić sobie lub innym odnalezienie i ponowne przejrzenie wpisu.

Wszystkie te funkcje przyspieszają proces przewijania i przeglądania nagrań w przypadku wykrycia nietypowego zachowania, zwiększając ilość dochodzeń, które może przeprowadzić jedna osoba, ale jednocześnie ułatwiają przekazywanie nadzoru między pracownikami lub orientację i właściwą reakcję osobie nieposiadającej wiedzy na temat wdrożenia.

 

Więcej przy mniejszej ilości zasobów

Co istotne, ulepszenia wprowadzone w tej aktualizacji ułatwiają zabezpieczanie większych przestrzeni przy mniejszej liczbie osób. Jednocześnie znacznie przyspieszyliśmy czas potrzebny na konfigurację lub migrację dużych wdrożeń kamer, dodaliśmy obsługę zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, które pomagają chronić tak duże konfiguracje, a także umożliwiliśmy integrację inteligentnej analityki z dużymi, zdalnie zarządzanymi wdrożeniami.

Nowe kamery IP można teraz konfigurować poprzez wsadowe importowanie ustawień ze starych wdrożeń w formacie arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego rejestrowania ustawień kamery ani ponownego wprowadzania tych samych informacji – funkcja ta może potencjalnie zaoszczędzić wiele godzin pracy. Jednak nawet w przypadku nowych wdrożeń, nowy kreator znacznie skraca czas potrzebny na dodanie dużych plików (nowych) kamer z podobnymi lub domyślnymi ustawieniami.

 

Setki kamer w 30 minut

Rozważmy na przykład wdrożenie 300 kamer IP różnych modeli, które są rozmieszczone na 5 serwerach nagrywających. Wcześniej trzeba było dodawać urządzenia do każdego z serwerów osobno, z limitem 6 kamer na raz. Dodanie dokładnie 60 kamer do każdego serwera wymagałoby powtórzenia tego samego procesu 50 razy. Przy 10 minutach na iterację, zajęłoby to aż 8,3 godziny, a nawet przy 5 minutach, kosztowałoby to ponad 4 godziny cennego czasu.

Na szczęście istnieje lepszy sposób w aplikacji Surveillance Station 9.0, gdzie kamery można teraz wdrażać partiami bezpośrednio z centralnego serwera zarządzającego. Biorąc pod uwagę ten sam przykład z około 10 różnymi zestawami domyślnych ustawień kamery, szacujemy, że cały proces mógłby zostać zakończony w 30 minut. Korzystanie z systemu centralnego zarządzania (CMS) w aplikacji Surveillance Station oznacza również, że nie trzeba wielokrotnie logować się na różnych serwerach, a co najważniejsze, można dodać wszystkie urządzenia danego modelu za jednym razem.

 

 

Zabezpieczanie dużych wdrożeń

Wdrożenia z wieloma serwerami nagrywajacymi, jak w poprzednim przykładzie, mogą być teraz łatwiej aktualizowane. Administratorzy mogą zapewnić, że wszystkie urządzenia NAS w ich linii działają z najnowszymi ulepszeniami i poprawkami zabezpieczeń, umożliwiając programowi Surveillance Station CMS autonomiczne pobieranie i instalowanie aktualizacji na wszystkich serwerach nagrywania w sieci.

 

 

Nawet jeśli ich centralne serwery zarządzające nie mają dostępu do Internetu, administratorzy muszą tylko raz ręcznie przesłać pliki aktualizacji do systemu hostującego CMS, który może je automatycznie przesłać i zainstalować na wszystkich serwerach rejestrujących. W przypadku, gdy na serwerze działa przestarzałe oprogramowanie, można włączyć alerty.

 

Zwiększona ochrona prywatności i danych

Im większa (i bardziej rozproszona) instalacja monitoringu, tym ważniejsze jest, aby dane wideo z kamer IP nie mogły być przechwytywane i przeglądane przez zewnętrznych podsłuchiwaczy. Oprócz komunikacji zabezpieczonej protokołem HTTPS, strumienie wideo mogą być teraz szyfrowane i przesyłane z kamer IP do serwera NAS za pomocą bezpiecznych protokołów HTTPS i SRTP (oraz z serwera NAS do klientów za pomocą protokołu HTTPS), spełniając tym samym kluczowe wymagania użytkowników korporacyjnych, którzy chcą wzmocnić swoje sieci nadzoru.

 

Oprócz uniemożliwienia złośliwym podmiotom węszenia w nagraniach z kamer, organizacje mogą być również zmuszone do ochrony wszystkiego poza nagraniami typu livestream od swoich pracowników, w miarę jak zmieniają się przepisy dotyczące prywatności. W tym celu sam nagrany materiał filmowy można teraz chronić za pomocą oddzielnego wdrożenia szyfrowania, które wykracza poza szyfrowanie folderów współdzielonych i sprawia, że materiał filmowy jest nieczytelny nie tylko w przypadku włamania lub kradzieży serwera NAS lub dysków, ale także dla nieupoważnionych pracowników ochrony. Wymagając różnych kluczy szyfrujących przy dostępie do archiwów, firmy mogą utrzymywać poufne dane pod ścisłą kontrolą.

 

 

Aby pomóc organizacjom w przestrzeganiu zasad ochrony prywatności dotyczących tego, co może być przekazywane za pośrednictwem systemu CCTV, do obrazów z monitoringu na żywo dodano również funkcje zwiększające ochronę prywatności. Dostępne są maski prywatności, które pozwalają zakryć obszary terenu, które muszą pozostać poza zasięgiem wzroku kamery (na przykład miejsce pracy pracownika uchwycone przez kamerę szerokokątną). Na pliki wideo można nakładać automatyczne znaki wodne, aby zapobiec nieautoryzowanemu rozpowszechnianiu i ułatwić identyfikację ich pochodzenia w przypadku wycieku.

 

 

Zapisywanie wielu strumieni

CCTV to sposób na ochronę obiektów przed kradzieżą i innymi katastrofami, ale co jeśli serwery rejestrujące zostaną naruszone, uszkodzone lub skradzione? Aplikacja Surveillance Station od dawna umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych bloków materiału filmowego na innym urządzeniu NAS firmy Synology. Jednak co zrobić, jeśli serwer nagrywania ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu przed zakończeniem replikacji partii materiału filmowego? Sytuacja rozwija się szybko i ważne minuty wideo mogą zostać utracone na zawsze.

Jednym z nowych sposobów na pokonanie tego ryzyka jest podwójny zapis. Podczas dodawania kamery IP administratorzy mogą zdecydować, czy zezwolić na drugie jednoczesne nagrywanie na tym samym lub dodatkowym urządzeniu NAS. Podwójny zapis na tym samym serwerze może być przydatny na przykład do przechowywania materiału w wyższej rozdzielczości przez różny okres czasu – zawsze lub tylko w przypadku wydarzeń. Zapis na serwerze wtórnym umożliwia ciągłe tworzenie kopii zapasowych z minimalnym opóźnieniem, ultrakrótki czas realizacji celów punktu odzyskiwania oraz szybkie odtwarzanie ostatnich minut awarii na serwerze wtórnym, które często stanowią krytyczny materiał dowodowy.

Bezpieczne przesyłanie danych do chmury

Idąc o krok dalej, aplikacja Surveillance Station 9.0, której oficjalna premiera odbędzie się jeszcze w tym roku, umożliwi użytkownikom strumieniowe przesyłanie i przechowywanie na serwerze Synology C2 materiałów z kamer znajdujących się w większej odległości. Dzięki podwójnemu zapisowi na serwerze Synology C2 strumienie wideo są jednocześnie przesyłane do serwerów zapisu NAS i centrum danych Synology C2, a potencjalna utrata danych jest minimalizowana do mniej niż pięciu sekund. Nagrania są jednak nie tylko chronione, ale również łatwo dostępne w razie potrzeby. Przesyłanie danych do C2 pozwala na przeglądanie rekordów z dowolnego miejsca na świecie bez konieczności przywracania plików z serwera zapasowego. Łatwe udostępnianie klipów pozwala na sprawne przekazywanie odpowiednich zapisów pracownikom i władzom w razie potrzeby, niezależnie od tego, czy serwery są nadal dostępne.

 

 

Serwer Synology C2 do monitoringu zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych na poziomie równym lub wyższym niż lokalne serwery nagrywania, a szyfrowanie end-to-end gwarantuje, że tylko użytkownik (z odpowiednim kluczem szyfrowania) może uzyskać dostęp do obrazów wideo i przeglądać je. Plany miesięczne mają się zaczynać od 1 USD za kanał. Więcej szczegółów i ostateczne ceny zostaną ogłoszone później, w 2022 roku.

 

 

Inteligentna analiza dla wszystkich

Kontynuowane są prace nad inteligentną analiza oferowaną w naszych urządzeniach DVA. Nowa aktualizacja dodaje funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych do oferty firmy Surveillance Station w zakresie analizy obrazu opartej na sztucznej inteligencji, umożliwiając domom i firmom śledzenie samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z ich posesji. Szczególnie przydatną opcją w czasie trwającej pandemii są nowe alerty o korkach, które automatycznie wykrywają zatory w wybranych miejscach.

 

 

Istniejące moduły liczenia osób i rozpoznawania twarzy również zostały zaktualizowane, a ich dokładność została zwiększona dzięki nowemu kreatorowi, który umożliwia użytkownikom dostosowanie kąta kamery za pomocą intuicyjnego kreatora wspieranego przez akwizycję danych w czasie rzeczywistym. W połączeniu z regułami modułów we/wy, te nowe i starsze moduły detekcji mogą być bezpośrednio powiązane z szeregiem zautomatyzowanych działań.

 

 

Nowe wyposażenie linii DVA

Wreszcie, inteligentna analiza wideo, która przez pewien czas była ograniczona do potężnych urządzeń DVA3221, wkrótce będzie dostępna dla mniejszych firm i gospodarstw domowych. Nowy model DVA1622 będzie obsługiwał do 16 kamer i oferował rozpoznawanie twarzy oraz jedno dodatkowe zadanie ciągłej analizy, wybrane przez użytkownika.

DVA1622 będzie obsługiwał nowe funkcje aplikacji Surveillance Station 9.0 i będzie wyposażony w wyjście HDMI 4K, dzięki czemu jest niedrogi i natychmiast gotowy do użycia w środowiskach, w których wymagany jest lokalny wyświetlacz. Integracja DVA z systemem CMS od wersji Surveillance Station 8.2 sprawia, że DVA1622 doskonale nadaje się również do dodawania nowych funkcji w razie potrzeby we wdrożeniach wieloserwerowych.

 

Podsumowując..

Aplikacja Surveillance Station 9.0 obiecuje znaczne usprawnienie przepływu pracy i procedur oraz zapewnia wyraźne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem firmy Synology jako kolejnego rozwiązania do monitoringu wizyjnego, nigdy nie było lepszego momentu. Jeśli jesteś już użytkownikiem, obecny program Beta to doskonała okazja do stworzenia konfiguracji testowej i sprawdzenia, jak w pełni wykorzystać możliwości nowej aplikacji Surveillance Station.

Przed przetestowaniem lub uaktualnieniem przeczytaj informacje o wydaniu, aby dowiedzieć się, co dzieje się z istniejącymi funkcjami, i sprawdź stronę Surveillance Station 9.0 Beta, aby uzyskać podsumowanie najważniejszych punktów i dodatkowe wersje demonstracyjne funkcji.

Chcesz zobaczyć wideo z przeglądem tego, co pojawi się w aplikacji Surveillance Station i innych rozwiązaniach? Zapraszamy do obejrzenia sesji Synology 2022 AND BEYOND, aby uzyskać więcej szczegółów i wersji demonstracyjnych.

Dzięki Surveillance Station 9.0 i innym aktualizacjom, które mają pojawić się w 2022 roku, demonstrujemy nasze zaangażowanie zarówno w zwiększanie możliwości istniejących wdrożeń Synology, jak i w przygotowywanie naszych produktów do coraz bardziej złożonych wdrożeń, w miarę jak nasi klienci i ich zaufanie do naszych rozwiązań do monitoringu wizyjnego będą wzrastać na nowe wyżyny.

Zapraxszamy również na nasz polski kanał YouTube, gdzie publikujemy filmy instruktażowe oraz poradniki dla produktów Synology.