Official Blog
Martwe punkty nadzoru biznesowego: Jakie kwestie są często pomijane?
Team Synology Polska
1 December, 2023

Martwe punkty nadzoru biznesowego: Jakie kwestie są często pomijane?

Ponieważ rynek systemów dozoru szybko się rozwija, firmy mają do czynienia z przytłaczającą liczbą opcji oferowanych przez wielu dostawców. Wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania do monitoringu dla ich unikalnych potrzeb i wymagań może okazać się trudnym zadaniem. Biorąc pod uwagę, że systemy nadzoru są często długoterminowymi inwestycjami trwającymi przez dziesięciolecia, ważne jest, aby firmy dokładnie rozważyły wszystkie aspekty.

Opierając się na naszym doświadczeniu we wdrażaniu systemów monitoringu w setkach tysięcy firm, zidentyfikowaliśmy sześć typowych czynników, które są często pomijane przy wyborze rozwiązania do monitoringu wideo, a które mogą powodować bóle głowy i wymagać kosztownych dodatkowych inwestycji w przyszłości.

1. Kompatybilność kamery

Przy wyborze systemu zarządzania wideo (VMS) kompatybilność kamer powinna być najwyższym priorytetem, ponieważ niewystarczająca kompatybilność może skutkować uzależnieniem od dostawcy, poważnie ograniczając przyszłe opcje rozbudowy i aktualizacji oraz potencjalnie prowadząc do znacznie wyższych kosztów długoterminowych. Idealny system VMS powinien obsługiwać protokół ONVIF, który zapewnia użytkownikom więcej opcji kamer, większą elastyczność i zwiększone bezpieczeństwo.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę częstotliwość aktualizacji kompatybilności. Wybierz dostawcę, który regularnie aktualizuje swoją listę kompatybilności, przy czym kwartalne aktualizacje są standardem, aby zapewnić zgodność z nowymi wprowadzanymi kamerami.

2. Funkcjonalny pulpit nawigacyjny

Intuicyjny i funkcjonalny pulpit nawigacyjny jest istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu VMS. Pracownicy ochrony potrzebują szybkiego dostępu do istotnych informacji, takich jak transmisje wideo na żywo, nagrania, układy kamer i powiadomienia o zdarzeniach, aby podjąć natychmiastowe działania w sytuacji awaryjnej. Nie wszystkie systemy VMS mają możliwość prezentowania tych ważnych informacji na jednym pulpicie nawigacyjnym, co może skutkować dłuższym czasem reakcji w sytuacjach awaryjnych.

3. Scentralizowane zarządzanie w różnych lokalizacjach

W miarę rozwoju firmy, ich VMS powinien być w stanie skalować się zgodnie z ich rosnącymi potrzebami. Jedną z kluczowych funkcji jest możliwość monitorowania i zarządzania wieloma lokalizacjami z jednej centralnej lokalizacji. Funkcja ta usprawnia proces zarządzania i zapewnia firmom ujednolicony wgląd w ich operacje bezpieczeństwa.

4. Zarządzanie uprawnieniami

Skuteczne zarządzanie uprawnieniami jest krytycznym aspektem nadzoru wideo, który może pomóc w zapobieganiu naruszeniom danych i nieautoryzowanemu dostępowi. Idealny system VMS powinien obsługiwać zarządzanie uprawnieniami zorientowane obiektowo, umożliwiając administratorom przypisywanie poszczególnym użytkownikom szczegółowych uprawnień do kamer, nagrań i systemu. Funkcja ta zapewnia, że tylko upoważniony personel może uzyskać dostęp do systemu i wrażliwych danych, zmniejszając ryzyko naruszenia i kradzieży danych.

W dużych organizacjach z wieloma lokalizacjami i kamerami dostęp do delegowania ról ma kluczowe znaczenie. Funkcja ta pozwala administratorom szybko przypisywać określone obowiązki różnym użytkownikom, jednocześnie ograniczając ich dostęp do innych funkcji systemu.

Obsługa integracji z istniejącym w organizacji rozwiązaniem do zarządzania tożsamością, czy to opartym na Windows AD, czy LDAP, ma również kluczowe znaczenie dla systemu VMS. Właściwa integracja usprawnia zarządzanie uprawnieniami, zmniejsza ryzyko naruszenia danych i pomaga chronić prywatność i bezpieczeństwo zarówno osób fizycznych, jak i całej organizacji.

5. Obsługa przełączania awaryjnego

Wybierając system VMS do monitoringu, należy wziąć pod uwagę wbudowane opcje przełączania awaryjnego, które mogą pomóc w zapewnieniu nieprzerwanej pracy. Obsługa przełączania awaryjnego umożliwia automatyczne przełączanie na serwer zapasowy w przypadku awarii, zapobiegając przestojom i kosztownym awariom systemu. Firmy powinny porównać zasady przełączania awaryjnego, takie jak 1+1 i N+M, aby określić, które rozwiązanie będzie najbardziej opłacalne dla ich potrzeb. Właściwe planowanie wsparcia i zasad przełączania awaryjnego od samego początku może zaoszczędzić firmom znacznych kosztów związanych z przestojami i awariami systemu.

6. Koszty długoterminowe

Zrozumienie całkowitego kosztu posiadania przy porównywaniu rozwiązań do monitoringu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia nieplanowanych kosztów operacyjnych i serwisowych. Chociaż wiele osób zdaje sobie sprawę, że wydatki związane z posiadaniem systemu nadzoru wideo wykraczają poza początkowy koszt, mogą być zaskoczeni, gdy odkryją, że całkowite wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnej technologii nadzoru wideo mogą być wielokrotnością początkowej ceny zakupu systemu, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą serwery pamięci masowej.

Dokonanie właściwego wyboru dla swoich potrzeb

Aby podjąć świadomą decyzję i wybrać rozwiązanie do monitoringu, które spełnia konkretne potrzeby firmy i ograniczenia budżetowe, należy dokładnie rozważyć czynniki omówione powyżej. Poświęcenie czasu na ocenę tych czynników może pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy.

 

Przedstawiamy Synology Surveillance Station

Synology Surveillance Station to wszechstronny i skalowalny system zarządzania wideo z oficjalną kompatybilnością z ponad 8300 kamerami ponad 140 marek. Obsługuje również szeroką gamę kamer za pośrednictwem ONVIF, RTSP i ogólnych interfejsów API producentów kamer. System umożliwia scentralizowane zarządzanie nawet 10 000 kamer w wielu lokalizacjach, z wbudowanymi opcjami przełączania awaryjnego, obsługą wysokiej dostępności i precyzyjnym zarządzaniem uprawnieniami.