Official Blog
Jak zoptymalizować udostępnianie plików w firmie?
Team Synology Polska
30 November, 2022

Jak zoptymalizować udostępnianie plików w firmie?

Zwiększenie wydajności i redukcja kosztów – optymalizacja pracy niezależnej od lokalizacji.

Większość firm ma pracowników w biurach zewnętrznych, w filiach, za granicą kraju. Jeszcze przed pandemią Corony coraz częściej pracownicy pracowali z przestrzeni coworkingowych, kawiarni, lotnisk czy biur domowych. Badania pokazują, że globalnie 2/3 firm umożliwia swoim pracownikom pracę w sposób zdalny, czyli mobilny. W czasach obecnej globalnej pandemii w samych Niemczech około 25 % pracowników, czyli około 10 milionów osób, pracuje w trybie home office (Bitkom, 2020).

W przypadku zespołów mobilnych pracujących w różnych miejscach, niska przepustowość sieci może sprawić, że udostępnianie plików będzie uciążliwe i wpłynie na produktywność. Bez centralnego systemu zarządzania danymi wzrasta zużycie pamięci masowej z powodu niepotrzebnego powielania. Firmy ryzykują również utratę krytycznych danych biznesowych bez scentralizowanego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Jednak dzięki odpowiedniej strategii zarządzania danymi firmy mogą przekształcić te wyzwania w korzyści, które zapewnią im przewagę nad konkurencją.

Jak znaleźć właściwą strategię zarządzania danymi

Wiele firm nadal tradycyjnie przechowuje swoje dane na serwerze lub w chmurze.

Firmy posiadające wiele oddziałów mogą jednak stworzyć nową strukturę przechowywania danych i zarządzania nimi, wdrażając większe urządzenie sieciowej pamięci masowej (NAS) w siedzibie firmy i mniejsze urządzenie NAS w każdym oddziale. Dzięki takiej konfiguracji można łatwo synchronizować pliki między systemami NAS i biurami.

Na przykład firmy mogą skonfigurować w siedzibie głównej serwer NAS z serii Synology XS / XS +, który oferuje ponad jeden petabajt pamięci masowej. W przypadku oddziałów lub innych zdalnych lokalizacji mogą oni użyć modelu z serii Plus firmy Synology, który oferuje pojemność i wydajność pamięci masowej i jest odpowiedni dla mniejszych biur. Elastyczne i łatwe skalowanie oraz synchronizacja z centralnym NAS-em – przy użyciu tego samego oprogramowania – to jedna z głównych zalet rozwiązań Synology.

Dzięki zapewnieniu urządzeń NAS w każdej lokalizacji, pracownicy nie muszą łączyć się bezpośrednio z biurem głównym. Powoduje to szybszy dostęp do odczytu/zapisu, ponieważ dane są teraz przesyłane szybciej. Jednocześnie mogą oni uzyskać bezpośredni dostęp do dysku sieciowego, oszczędzając czas dzięki temu, że nie muszą przesyłać dużych plików pocztą elektroniczną tam i z powrotem.

 

*Przedstawiona konfiguracja jest przykładem, który może być indywidualnie dostosowany do odpowiednich struktur i wymagań firmy.

 

Kolejną zaletą tej nowej infrastruktury jest mniejsze zużycie zasobów. Dzięki lokalnemu NAS-owi, w którym pliki są synchronizowane, nie ma już potrzeby, aby pracownicy przechowywali wszystko na swoich komputerach. Ponieważ pliki są synchronizowane na lokalnym NAS-ie, a nie na poszczególnych komputerach pracowników, jest mniej zbędnych plików, które zajmują miejsce w pamięci masowej. Dane są przesyłane automatycznie. Unika się nadmiarowości i oszczędza miejsce w pamięci. Projekt administracji i dysku sieciowego może być prostszy i można zaoszczędzić zasoby.

 

Dodatkowe strategie zarządzania danymi w wielu lokalizacjach

Dzięki serwerowi Synology NAS można skonfigurować plan tworzenia kopii zapasowych danych i odtwarzania po awarii bez konieczności wynajmowania przestrzeni dyskowej od innego dostawcy. To nie tylko chroni dane firmy w nagłych wypadkach, ale także oszczędza konieczności korzystania z usług wielu dostawców, których opłaty licencyjne mogą się sumować.

Ważny jest również centralny system zarządzania (CMS), który umożliwia zarządzanie środowiskiem IT. System CMS oszczędza czas i wysiłek administratorów IT, umożliwiając zarządzanie wieloma urządzeniami NAS z centralnej lokalizacji bez konieczności fizycznego odwiedzania każdego biura.

Dzięki systemowi CMS firmy Synology administratorzy mogą używać pulpitu nawigacyjnego do sprawdzania stanu każdego serwera i aktualizowania oprogramowania. Ponadto uprawnienia administratora można przekazać konkretnym pracownikom w celu zarządzania określonymi ustawieniami na wybranych serwerach.

 

Podsumowując:

Dzięki odpowiedniej strategii zarządzania danymi możesz przekształcić swoje wyzwania w możliwości biznesowe, które zwiększą wydajność, zmniejszą koszty i – co najważniejsze – zapewnią bezpieczeństwo danych.

Przeczytaj teraz referencje klientów firmy Synology lub oglądnij wywiady z firmami, które nam zaufały i przekonaj się, jak Synology pomaga firmom w procesie zarządzania danymi.