Official Blog
Czy synchronizacja danych wystarczy? Zapewnij ochronę danych, tworząc ich kopie zapasowe
Team Synology Polska
26 February, 2024

Czy synchronizacja danych wystarczy? Zapewnij ochronę danych, tworząc ich kopie zapasowe

Synchronizacja danych jest niezbędnym krokiem, który wielu użytkowników i firm wdraża regularnie. Należy jednak pamiętać, że synchronizacja danych nie jest równoznaczna z tworzeniem ich kopii zapasowych. Synchronizacja danych nie gwarantuje również, że dane można odzyskać w przypadku katastrofy. W tym wpisie na blogu dowiesz się, jakie są różnice między synchronizacją a tworzeniem kopii zapasowych danych.

Czym jest synchronizacja danych i jak działa?

Podczas zarządzania danymi wielu użytkowników zakłada, że synchronizacja danych jest równoważna z ich kopią zapasową. Nie może to być bardziej odległe od prawdy. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieje między nimi duża różnica.

Dzięki synchronizacji dane są synchronizowane (nie są tworzone kopie zapasowe) między dwoma urządzeniami. Jeśli w danych wprowadzono jakiekolwiek zmiany, zostaną one odzwierciedlone na obu urządzeniach. Wszelkie poprzednie wersje danych zostaną usunięte. W obliczu katastrofy oznacza to, że synchronizacja nie gwarantuje odzyskania poprzednich wersji danych.
Chociaż synchronizacja danych jest wygodnym sposobem na zapewnienie, że kopia danych jest stale aktualna na dwóch lub więcej urządzeniach, ważne jest, aby zrozumieć podstawowe różnice między synchronizacją a kopiami zapasowymi w odniesieniu do ochrony danych.

Jaka jest różnica między synchronizacją a tworzeniem kopii zapasowych danych?

Usługa synchronizacji jest zwykle używana do synchronizowania danych między usługą w chmurze a urządzeniem fizycznym. Usługa ta zapewnia również stałą aktualizację danych i wygodny dostęp do nich. Dzięki usłudze synchronizacji dane są synchronizowane między usługami w chmurze i urządzeniami, przy czym oba miejsca docelowe zawierają dwa identyczne zestawy danych przez cały czas.

Zaletą synchronizacji danych jest to, że są one zawsze aktualne i łatwo dostępne. Należy jednak pamiętać, że wszelkie usunięcia dokonane w jednym zestawie danych zostaną odzwierciedlone w drugim zestawie danych. Oznacza to, że przywrócenie poprzednich wersji danych przechowywanych w chmurze jest niemożliwe.
Możliwe, że niektóre usługi, takie jak OneDrive, umożliwiają użytkownikom przywracanie plików z kosza, choć nie jest to idealny sposób na przywrócenie poprzednich wersji danych na wypadek katastrofy.

Dla porównania, usługi tworzenia kopii zapasowych mogą tworzyć zduplikowane kopie danych i przechowywać je w dodatkowym miejscu docelowym kopii zapasowej (takim jak dysk twardy, serwer Synology lub w chmurze). Ponieważ usługi tworzenia kopii zapasowych przechowują wiele wersji danych, umożliwia to przywrócenie danych do wcześniejszego punktu w czasie, dzięki czemu w razie potrzeby można zachować poprzednią wersję danych.
Niektóre usługi tworzenia kopii zapasowych oferują również elastyczne zasady przechowywania, a także zaplanowane lub oparte na zdarzeniach kopie zapasowe. Pozwala to na dostosowanie konfiguracji kopii zapasowych.

Dlaczego synchronizacja nie wystarczy?

Usługi takie jak Dysk Google, Dropbox i OneDrive zapewniają osobom fizycznym i firmom możliwość ciągłej synchronizacji danych między dwoma lub więcej urządzeniami. Zsynchronizowane dane są następnie przechowywane w autoryzowanym repozytorium danych, które umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do danych za pośrednictwem urządzeń takich jak komputery PC, Mac, smartfony i tablety.

Chociaż synchronizacja danych pozwala członkom zespołu być na tej samej stronie i współpracować, nawet podczas pracy zdalnej, ułatwia to również każdemu edytowanie lub usuwanie ważnych dokumentów firmowych. W przypadku synchronizacji może to spowodować trwałą utratę danych, jeśli oryginalna wersja pliku nie została zarchiwizowana. Nie oznacza to, że kopie zapasowe i synchronizacja nie mogą być używane razem, aby się wzajemnie uzupełniać.

Czas wykonać kopię zapasową danych

Tworzenie kopii zapasowych danych ma kilka zalet. Pozwala na natychmiastowy dostęp do danych, bez konieczności martwienia się o ich trwałą utratę. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć kopie zapasowe konfiguracji urządzeń, systemów plików, pojedynczych plików i folderów, monitorować stan kopii zapasowej lub przywracać dane w dowolnym momencie.
Ponadto usługi tworzenia kopii zapasowych wykorzystują funkcje wersjonowania do utrzymywania wielu wersji danych, do których można uzyskać dostęp i przywrócić je w razie potrzeby. Użytkownicy mogą również ustawić niestandardowe zasady przechowywania, które optymalizują pojemność pamięci masowej i harmonogramy tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych.

Zabezpiecz swoje dane dzięki C2 Backup

Dzięki C2 Backup użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania Backup jako usługa (BaaS), aby bezpośrednio chronić swoje dane w chmurze. Możesz być spokojny, ponieważ Twoje dane są chronione za pomocą wojskowego szyfrowania AES-256 bitów i szyfrowania po stronie klienta. Zapewni to bezpieczeństwo danych w spoczynku i podczas transmisji. Szyfrowanie end-to-end zostanie zaimplementowane do tworzenia kopii zapasowych urządzeń z systemem Windows. Szyfrowanie po stronie serwera będzie używane dla kont Microsoft 365.

C2 Backup oferuje wiele korzyści, takich jak pełne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie urządzeń, wsparcie dla wersjonowania kopii zapasowych i niestandardowe zasady przechowywania, w których zachowywanych jest co najmniej 60 wersji danych. Dzięki przyrostowym kopiom zapasowym, C2 Backup może tworzyć kopie zapasowe tylko zmienionych danych. Dlatego zwalnia to przestrzeń dyskową i minimalizuje czas potrzebny na utworzenie kopii zapasowej danych.

To nie wszystko.

C2 Backup pozwala również użytkownikom dostosować harmonogram tworzenia kopii zapasowych w oparciu o ich wygodę lub ustawić kopie zapasowe oparte na wyzwalaczach.
Dzięki wskaźnikowi trwałości danych na poziomie 99,999999999%, C2 Backup zapewnia, że dane pozostają dostępne przez cały czas.

Sprawdź, co na temat chmury sądzi Benchmark.

Zabezpiecz swoje dane w chmurze dzięki C2 Backup już dziś.

Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny!