Official Blog
Czy synchronizacja danych wystarczy? Zapewnij ochronę danych, tworząc ich kopie zapasowe