Official Blog
Twórz kopie zapasowe! Sama synchronizacja danych NIE WYSTARCZY