Official Blog
Privátní nebo veřejný cloud? Klíčová otázka? Ne tak docela! Obě řešení nabízejí cenné výhody.
Boris Hlinka
30. 8. 2022

Privátní nebo veřejný cloud? Klíčová otázka? Ne tak docela! Obě řešení nabízejí cenné výhody.

Pokud si na Googlu vyhledáte “veřejný vs. soukromý cloud”, pravděpodobně najdete články z dřívějších let, které směle tvrdí, že debata je u konce. Ale pokud tomu tak skutečně je, proč se tolik společností stále dohaduje o správné konfiguraci pro své potřeby v roce 2022?

Důvodem může být to, že ačkoli se odborníci a novináři obecně shodují na tom, že obě otázky jsou důležité, chybí zdroje, které by firmám pomohly při rozhodování. I tak je to živá a hodnotná debata.

Veřejný cloud je populární a má k tomu dobrý důvod. Často je chválena pro snadný přístup, zejména na dálku, a možnost rychle a flexibilně zvyšovat nebo snižovat kapacitu podle potřeby.

Popularita však neznamená kvalitu. Veřejný cloud vyniká výpočetním výkonem a aplikacemi pro zákazníky. Přesto existuje mnoho oblastí, ve kterých je privátní cloud lepší. Pravdou však je, že ani jeden z nich v dohledné době nenahradí druhý.

Jak si ale vybrat nyní?

Místní infrastruktura s privátním cloudem nabízí nesporné výhody.

Například ochrana údajů. I přes nejnovější bezpečnostní opatření, která veřejné cloudové servery používají, je pro firmy stále obtížné ukládat svá nejcitlivější data na servery mimo organizaci. Jedná se o dokumenty, jako jsou obchodní plány, personální spisy, účetní informace, údaje o zákaznících apod.

Například ve vysoce regulovaném odvětví, jako je zdravotnictví, je otázka ochrany soukromí zhoršena právní odpovědností spojenou s ochranou údajů. Vzhledem k tomu, že se v Evropě neustále vyvíjejí zákony o ochraně osobních údajů, jako je například RODO, musí i méně regulovaná odvětví zvažovat, jaké osobní údaje a kde jsou uloženy.

Kromě toho existuje další dobrý důvod, proč udržovat důležité cloudové operace lokální: výkon internetu. Šířka pásma je omezený zdroj. Někdy také nemá smysl používat veřejný cloud pro základní operace, jako je odeslání velmi velkého souboru kolegovi z oddělení, který sedí za zdí ve vedlejší místnosti.

Je veřejný cloud levnější?

Výzkum ukázal, že podniky dokázaly snížit náklady na privátní cloud a dosáhnout TCO srovnatelných s veřejnými cloudy.

Studie, kterou provedla společnost 451 Research, se dotázala 150 IT manažerů, z nichž 41 % uvedlo, že provozují privátní cloud s nižšími jednotkovými náklady než veřejný cloud.

Jako klíčové faktory nákladové efektivity byly uvedeny plánování kapacit, automatizace a nákladové technologie. Ve stejném průzkumu respondenti uvedli, že i kdyby poskytovatelé veřejných cloudů snížili své ceny na polovinu (což je velmi nepravděpodobné), přesunuli by do veřejného cloudu pouze 50 % pracovních zátěží v privátním cloudu. Je zřejmé, že podniky oceňují hodnotu privátního cloudu nejen z hlediska nákladů.

I nejzjevnější výhodu veřejného cloudu – přístup k datům na cestách – nabízejí soukromé cloudy. S ním se privátní cloud chová jako veřejný cloud. Například společnost Synology nabízí funkce, které umožňují vzdálený přístup, sdílení souborů a synchronizaci mezi lokalitami nebo mezi zařízeními a napodobují tak nejlepší funkce veřejného cloudu v prostředí soukromého cloudu.

Získání toho nejlepšího z obou řešení

Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě s veřejným a soukromým cloudem, proč se rozhodovat mezi nimi? Pro provozování hybridu obou řešení existují lepší nástroje než kdy dříve.

Veřejné cloudové infrastruktury jsou například ideální pro webové stránky a aplikace určené pro zákazníky. Webové stránky můžete provozovat ve veřejném cloudu. Jeho zálohu pak umístíte do soukromého cloudu. Tímto způsobem ušetříte náklady na pronájem dalšího (drahého) cloudového úložiště a výpočetního výkonu a můžete provést změny v záložní verzi a otestovat ji v uzavřeném prostředí před jejím opětovným nasazením v aktivním prostředí.

Zálohování mimo pracoviště si samozřejmě můžete nastavit sami pomocí dalšího zařízení Synology NAS na vzdáleném místě. Je to nákladově efektivnější než veřejný cloud, pokud máte k dispozici zdroje (např. máte přístup k druhému místu a zaměstnance IT, kteří ho nastaví). Pro menší společnosti, které tyto zdroje nemají, je veřejný cloud i nadále vhodnou volbou.

Veřejný cloud může hrát roli také jako součást protokolu ochrany dat v kombinaci s lokálním řešením, které poskytuje další bezpečnostní bariéru.

Před přesunem do veřejného cloudu můžete například lokálně šifrovat citlivá data, čímž získáte další vrstvu ochrany proti škodlivým útokům. Tímto způsobem můžete uvolnit místo na disku a udržet důležitá data v bezpečí a přístupná, kdykoli je potřebujete.

Se společností Synology máte možnost zálohovat svá data do úložiště C2 Storage nebo k jednomu z mnoha hlavních poskytovatelů cloudových služeb integrovaných se společností Synology. Software také pracuje inteligentně a umožňuje vám například určit, které soubory by měly být zálohovány do veřejného cloudu, abyste zajistili, že vaše nejcitlivější data (například daňové informace nebo údaje o klientech) budou chráněna a nedojde k jejich náhodné migraci.

Debata mezi soukromým a veřejným cloudem je nakonec irelevantní. Lze souhlasit s tím, že každý soukromý i veřejný cloud má své výhody. Jak bylo popsáno, existuje mnoho scénářů, kdy kombinace těchto dvou možností poskytne optimální řešení.

Klíčové je najít řešení, které bude vyhovovat vašim individuálním potřebám. Pokud jde o ochranu dat, neexistuje univerzální přístup. Synology NAS stále více stírá hranice mezi veřejným a soukromým cloudem, takže vaše firma může bezpečně implementovat systém, který splňuje všechny vaše potřeby.