Official Blog
Kam umístit bezpečnostní kamery? Surveillance Station vám poradí s mrtvými body
Tým Synology
3. 11. 2023

Kam umístit bezpečnostní kamery? Surveillance Station vám poradí s mrtvými body

Bezpečnostní kamery jsou důležitý nástroj pro ochranu majetku a prevenci zločinu. Správné umístění kamer je klíčové pro zajištění efektivního monitorování. V současnosti existuje mnoho dostupných technologií a softwarů, které mohou pomoci při plánování umístění kamer. Jedním z těchto nástrojů je Surveillance Station. Nabízí nejen monitorování, ale také analytické funkce, jež vám pomohou identifikovat mrtvé body.

Co jsou mrtvé body a jak se jim vyhnout?

Mrtvý bod znamená v technologickém odvětví oblast, která není pokryta zorným polem žádné kamery. Může vzniknout z důvodu špatného umístění bezpečnostních kamer, nevhodného úhlu nebo omezeného zorného pole kamery.

Mrtvé body představují zranitelné oblasti, které nedokáží bezpečnostní kamery efektivně monitorovat a zaznamenat. Tato místa nejsou žádaná, protože je mohou zneužít potenciální pachatelé trestných činů.

Správné umístění bezpečnostních kamer

Pro zajištění maximální bezpečnosti monitorovaného prostoru a majetku by měly být kamery umístěny tak, aby se minimalizoval výskyt mrtvých bodů. To znamená vytipovat klíčová místa a pod správným úhlem zde nainstalovat kamery s dostatečným zorným polem.

Při plánování umístění kamer je důležité zohlednit konkrétní typ kamery, výšku a úhel natočení kamery, osvětlení prostoru, překážky a jiná prostorová omezení. Bezpečnostní kamery se nejčastěji instalují na místa s vysokým výskytem lidí, jako jsou chodby, vchody do objektů nebo parkoviště.

Synology Surveillance Station – profesionální správa IP kamer

Surveillance Station společnosti Synology je komplexní balíček záznamu videa přes síť (NVR), který je součástí systému DiskStation Manager (DSM). Dohledové řešení pro IP kamery disponuje širokou škálou funkcí pro monitorování, správu a analýzu videa. Jeho součástí jsou pokročilé nástroje a algoritmy, jež umožňují plně využít potenciál bezpečnostních kamer.

Přednosti Surveillance Station

 • Monitorování videa z více IP kamer v reálném čase
 • Možnost nastavení aktivace zachycení podezřelého chování
 • Dvojité ukládání záznamů do cloudu
 • Výběr potřebných typů nahrávání
 • Šifrování AES-256
 • Analýza videa využívající algoritmy hlubokého učení
 • Systém centralizované správy (CMS)
 • Mobilní aplikace pro Android a iOS
 • Rozsáhlá podpora IP kamer a zařízení (přes 8300 modelů)

Funkce náhledu kamery

Jednou z primárních funkcí služby Surveillance Station je ovládání náklonu kamer přes telefon či počítač. To se provádí v okně náhledu, kde máte rychlý přehled všech dostupných IP kamer. Pokud vybraná kamera podporuje funkci posunu, náklonu nebo zvětšení, bude možné s ní pohybovat v živém zobrazení pomocí směrových šipek.

V náhledu aplikace je možné provádět úpravy, aniž by bylo nutné aktivovat živé zobrazení, a dále také aktivovat možnost automatického posunu kamery, přiblížení či oddálení.

Ovládání dohledového centra vzdáleným přístupem (Remote Access) pomocí webového prohlížeče, klienta pro stolní počítač nebo mobilního zařízení umožňuje sledovat prostor kdykoliv a kdekoliv. Služba Surveillance Station funguje perfektně v operačních systémech Windows, Mac, iOS a Android.

Představení řídícího panelu

Surveillance Station disponuje intuitivním centralizovaným rozhraním pro sledování záznamu z různých kamer. V řídícím panelu je možné souběžně monitorovat až 100 různých vstupních kanálů v reálném čase i ve formě záznamů.

Další funkce řídícího panelu:

 • Přizpůsobení rozložení obrazovky a uspořádání kamer podle potřeby.
 • Přímé ovládání a aktivace vstupních a výstupních zařízení na obrazovce.
 • Okamžitě přehrávání videa pomocí časové osy.
 • Automatické přepínání kamer podle detekce pohybu.
 • Správa přehrávání a sledování kamer pomocí tlačítek displeje na obrazovce (OSD).
 • Monitorování kamer na více záznamových serverech pomocí systému centralizované správy (CMS).

Zabezpečení a uživatelská oprávnění

Systém Surveillance Station poskytuje pokročilou správu přístupů k záznamům, takže jsou efektivně chráněny před neoprávněnými uživateli. V rozhraní služby je možné kamery libovolně seskupovat a vytvářet z nich skupiny. Každá skupina kamer může mít přidělena jiná uživatelská oprávnění. Tím se snižuje riziko úniku citlivých dat, neboť každý uživatel má přístup pouze k relevantním informacím a funkcím systému.

Funkce integrované ochrany:

 • Rozdělení přístupu k záznamům dle skupin, zodpovědnosti a pravomocí.
 • Podpora šifrování streamovaného videa – protokoly HTTPS a SRTP.
 • Možnost zakrytí citlivých oblastí záznamu a umístění vodoznaku do živého přenosu.
 • Šifrování záznamů nezávislým šifrovacím klíčem.
 • Zabezpečení připojení pomocí protokolu HTTPS.
 • Zabezpečení záloh a dat ze sledování šifrováním AES-256.
 • Protokolování systému 24/7.

 

Jak eliminovat mrtvé body pomocí Surveillance Station?

Jednou z funkcí Surveillance Station je analýza prostoru a identifikace mrtvých bodů. Integrované nástroje umožní vizualizovat pokrytí kamerami a identifikovat oblasti, které nejsou dostatečně monitorovány.

Pokročilé algoritmy Surveillance Station pomohou najít optimální polohu pro umístění každé kamery. Výpočet zohledňuje zorné pole kamer, jejich výšku, úhel a dále také překážky nebo jiné specifické vlastnosti prostředí. Dle výsledného pokrytí kamer se můžete snadněji rozhodnout, zda stačí kamery přemístit, nebo je nutné přidat další. Úpravou polohy jednotlivých kamer dosáhnete efektivního a komplexního monitorování bez mrtvých bodů.

Kamerový systém bez mrtvých bodů = 100% zabezpečení

Správné umístění bezpečnostních kamer je klíčové pro efektivní monitorování a ochranu majetku. Mrtvé body mohou značně oslabit bezpečnost systému, jelikož mohou být využity k neoprávněnému vstupu či nevhodným aktivitám.

Moderní dohledové řešení Surveillance Station vám pomůže identifikovat mrtvé body a přijmout opatření k jejich eliminaci. Získejte nejlepší výsledky při umisťování bezpečnostních kamer a minimalizujte počet mrtvých bodů. S technologií Surveillance Station budete mít jistotu, že váš bezpečnostní systém je plně funkční a pokrývá všechny důležité oblasti.

Stále se nemůžete rozhodnout? Stáhněte si Surveillance manuál zde.