Official Blog
Jakým způsobem umožňuje služba Synology Photos svým uživatelům chránit a spravovat fotografie
Tým Synology
27. 9. 2023

Jakým způsobem umožňuje služba Synology Photos svým uživatelům chránit a spravovat fotografie

Chytré telefony vyvolaly revoluci ve fotografování a nabízejí dostupný a pohodlný způsob zachycování důležitých životních okamžiků. Snadné fotografování pomocí chytrého telefonu ale přineslo jeden dlouhodobý problém, kterým je efektivní správa alb a úložiště. Pro uživatele je tedy velice důležité najít spolehlivé řešení umožňující konzistentní uspořádání a správu fotoalb. Synology Photos je lokální řešení pro správu fotografií určené pro uživatele chytrých telefonů. Usnadňuje ukládání a uspořádání vzpomínek a současně umožňuje zcela zajistit soukromí osobních dat.

Lokální řešení pro správu fotografií jsou ale často spojena s problémy, jakými jsou výpadky napájení nebo přerušení připojení k síti, které přístup k albům znemožní. V následujících odstavcích se proto zabýváme způsobem, jakým se týmu služby Synology Photos podařilo tyto překážky překonat a nabídnout uživatelům bezproblémové prostředí aplikace, umožňující plynulé procházení fotografií, edge computing a efektivní zálohování: 

Další informace: objevujte službu Synology Photos 

1. Plynulé procházení fotografií rychlostí lokálního připojení

Služba Synology Photos vyžaduje k procházení alb v telefonu síťové připojení. To znamená, že rychlost přístupu může být ovlivněna nestabilním síťovým prostředím. Služba Synology Photos používá ke zmírnění dopadu nestability sítě tři mechanismy. Procházení fotografií je tedy stejně plynulé jako procházení na lokálním zařízení:

Jednou zobrazené fotografie se ukládají do mezipaměti

Fotografie zobrazené v aplikaci Synology Photos se ukládají do mezipaměti mobilního telefonu. Pokud si chcete stejné fotografie prohlédnout znovu, není nutné je přenášet po síti a rychlost přístupu k těmto fotografiím se tak významně zvýší. Pokud dojde k překročení omezení využití mezipaměti, odeberou se z této mezipaměti nejprve nejméně často zobrazované fotografie. Tím se dosáhne zdravé rovnováhy mezi využitím úložiště a rychlostí přístupu.

Předběžné načítání ještě nezobrazených fotografií pro okamžité zobrazení

Při procházení fotografií v aplikaci dochází k předběžnému načítání dalších fotografií. Při posunutí na další fotografii tak nedochází ke zdržování v důsledku načítání a zvyšuje se rychlost přístupu.

Porovnávání s fotografiemi uloženými v mobilním zařízení 

V průběhu zálohování fotografií služba Synology Photos porovnává zálohy s fotografiemi lokálně uloženými v telefonu. Fotografie tak lze zobrazovat bez jakéhokoli přenosu po síti. 

2. Využívání funkce edge computing zvyšuje výkon

K provádění úloh s vyššími požadavky na zpracování využívá aplikace Synology Photos mobilní edge computing. Zpracované výsledky se odesílají zpět do zařízení NAS. Tím se následujícími způsoby zvyšuje výkon generování miniatur, převodu videa a rozpoznávání objektů:

Zrychlení generování miniatur a převodu kódu videa

Generování miniatur a převod kódu videa mohou být procesy náročné na zdroje a mohou ovlivnit výkon zařízení NAS. Služba Synology Photos proto současně se zálohováním fotografií generuje miniatury, převádí kód videa a nahrává je do zařízení NAS společně s původními soubory. Po dokončení nahrávání souborů již tedy zařízení NAS nemusí generovat miniatury ani převádět kód videa a jeho zdroje se tak ušetří pro jiné úlohy.

Zvýšení přesnosti a rychlosti rozpoznávání objektů

Většina současných telefonů je vybavená jednotkou NPU (Neural Processing Unit), která urychluje úlohy strojového učení. V průběhu zálohování fotografií proto aplikace Synology Photos používá tuto mobilní jednotku NPU k provádění úloh rozpoznávání objektů a výsledky odesílá do zařízení NAS. Zařízení NAS se tak může zaměřit na klasifikaci objektů a současně se sníží využití paměti zařízení NAS. Všechny fotografie projdou procesem standardizace pomocí bilineární interpolace, který zmenší měřítko snímků a normalizuje jejich velikost a formát pro dosažení optimálních výsledků rozpoznávání.

Ikony znázorňují zlepšení výkonu rozpoznávání objektů ve službě Synology Photos v porovnání se službou Synology Moments.

Lokální proces a 100% vlastnictví dat

Tým pro strojové učení ve společnosti Synology klade při vývoji modelů rozpoznávání objektů pomocí umělé inteligence důraz na ochranu soukromí uživatelů. Údaje získané se souhlasem uživatele jsou používány výhradně pro učení modelů a zůstávají vždy v zařízení uživatele. Toto účinné opatření pro zajištění soukromí umožňují uživatelům služby Synology Photos aktivně přispívat k vylepšování modelu umělé inteligence a současně zajistit, že data zůstanou zcela v jejich vlastnictví, včetně kontroly nad nimi.

3. Maximalizace efektivity zálohování

Většina operačních systémů mobilních zařízení se snaží prodlužovat životnost baterie tím, že po určité době vynucují zastavení aplikací spuštěných na pozadí, včetně úloh zálohování. Aplikace Synology Photos používá k zajištění průběžného a zabezpečeného zálohování fotografií tři mechanismy: 

Úlohy na pozadí

Aplikace Synology Photos používá k provádění úloh zálohování fotografií mechanismus systému mobilního zařízení určený k provádění úloh na pozadí při nabíjení telefonu.

Nabízená upozornění na pozadí

Operace na pozadí spuštěné v operačních systémech mobilních zařízení jsou nepředvídatelné a někdy nestabilní. Aplikace Synology Photos tento problém řeší implementací mechanismu nabízených upozornění na pozadí. Do aplikace jsou v pravidelných časových intervalech odesílána nabízená upozornění, která zajišťují pravidelné provádění úloh zálohování na pozadí i v případě, že uživatel aplikaci již dlouho neotevřel. 

Režim cíleného zálohování

Při zálohování vysokého počtu fotografií nemusí efektivita zálohování na pozadí postačovat. V takových případech doporučujeme aktivovat režim cíleného zálohování, když je telefon v nečinnosti. Aplikace Synology Photos tak může vypnout obrazovku a provádět zálohování na popředí; dokáže tak efektivně zálohovat velké množství fotografií za mnohem kratší dobu.

Úloha na pozadí Nabízená upozornění na pozadí Cílené zálohování
Efektivita zálohování Nízká Střední Vysoká
Spuštění na pozadí Ano Ano Ne
Omezení
  • Vyžaduje, aby probíhalo nabíjení telefonu
  •  Omezení systému iOS/Android mohou způsobit vynucené zavírání aplikace a způsobovat tak přerušování procesu zálohování
Časování upozornění na zálohování podléhá omezením systému iOS/Android Lze spustit pouze na popředí telefonu
Scénář použití Zálohování fotografií při nabíjení telefonu Průběžné a pravidelné zálohování malého množství fotografií Zálohování velkého množství fotografií z telefonu do zařízení NAS za krátkou dobu

Aplikace Synology Photos poskytuje jednoduché uživatelské prostředí se spolehlivým procházením mobilních fotografií, poskytováním výpočetních služeb a služeb zálohování. Tým služby Synology Photos se snaží překonávat technické výzvy související s připojením k síti a operačními systémy mobilních zařízení. Prostřednictvím aplikace mohou uživatelé služby Synology Photos pohodlným způsobem ukládat, spravovat, sdílet a znovu si prohlížet svoje vzpomínky pouhými doteky prstů. 

Další informace: objevujte službu Synology Photos