Official Blog
Bezpečnostní systém s rozpoznáváním obličejů: Odhalte zloděje ještě předtím, než něco spáchají
Tým Synology
14. 12. 2023

Bezpečnostní systém s rozpoznáváním obličejů: Odhalte zloděje ještě předtím, než něco spáchají

Bezpečnostní systémy s rozpoznáváním obličejů představují významný krok vpřed v technologii sledování a monitorování. Pomocí sofistikovaných algoritmů a umělé inteligence mohou tyto systémy identifikovat jednotlivé osoby, což umožňuje rychle odhalit podezřelé jedince a zajistit potenciální prevenci trestné činnosti ještě před jejím spácháním.

Jak funguje rozpoznávání obličejů?

Rozpoznávání obličejů je technologie, která analyzuje vzory obličeje, jako jsou vzdálenosti mezi očima, tvar nosu, poloha úst a další jedinečné rysy. Pro detekci se používají algoritmy strojového učení a neuronových sítí, jež porovnávají získaný obličej s databází obličejů, aby určily identitu dané osoby.

Bezpečnostní kamery s rozpoznáváním obličejů pracují na principu analýzy obličejových charakteristik. Výsledkem je schopnost identifikovat a sledovat jednotlivce na základě jedinečných rysů jejich obličeje.

Postup rozpoznávání obličejů:

 1. Získání obrazu – Pro analýzu je nutné získat obraz obličeje z kamery. Může se jednat buď o statickou fotografii, nebo o video záznam.
 2. Detekce obličeje – Na snímku se detekuje přítomnost obličeje. To provádí software pomocí algoritmů, jež hledají specifické rysy obličeje, jako jsou oči, nos a ústa.
 3. Normalizace a předzpracování obrazu – Detekovaný obličej se normalizuje pro další zpracování. Upravuje se velikost obličeje na standardní rozměr, odstraňuje se pozadí, mění se intenzita pixelů apod.
 4. Extrakce rysů – Software z předzpracovaného obličeje analyzuje jednotlivé rysy obličeje – tvar očí, nosu, úst, vzdálenosti mezi těmito prvky, kontury obličeje a další. Rysy se poté převedou na matematický model.
 5. Porovnání rysů s databází – V posledním kroku se extrahované rysy porovnávají s databází obličejů. Pokud systém najde odpovídající shodu, identifikuje osobu a provede další akce dle nastavení.

Pokročilé algoritmy strojového učení a umělé inteligence, které mají na starosti proces rozpoznávání obličej, jsou schopny se učit a zlepšovat svou přesnost s každou novou identifikací. Díky této vlastnosti jsou systémy rozpoznávání obličejů stále efektivnější.

Použití bezpečnostních systémů s rozpoznáváním obličejů

Technologie rozpoznávání obličejů najde uplatnění v širokém spektru prostředí. Domácnostem se mohou hodit bezpečnostní systémy ke sledování návštěv a identifikaci nezvaných hostů na soukromém pozemku.

Firmy mohou systém rozpoznávání obličejů použít jako součást kontroly přístupu do budov. Dále ho mohou využít k dohledu nad rozlehlými areály a odhalovat potenciální hrozby v průmyslových prostorech. Monitorovací systémy mají obrovský přínos i na veřejných místech, jako jsou náměstí, parky, obchodní centra, nádraží apod.

Vlastnosti systémů s rozpoznáváním obličejů:

 • Zvýšená bezpečnost – Nepřetržitý provoz a rychlá detekce nezvaných hostů.
 • Prevence trestné činnosti – Podezřelé osoby jsou odhaleny ještě předtím, než se dopustí jakéhokoliv provinění.
 • Efektivita monitoringu – Automatické sledování velkých prostor bez potřeby lidského dozoru.
 • Bezkontaktní provoz – Bezkontaktní způsob identifikace, který je vhodný pro nepřerušovaný provoz.
 • Přesná identifikace – Vysoká úroveň přesnosti rozpoznávání obličejů při identifikaci jednotlivců.
 • Rychlá reakce – Možnost zasílání upozornění nebo aktivace bezpečnostního protokolu při detekci určitých obličejů.
 • Zlepšení zákaznického servisu – Personalizované zacházení s důležitými klienty nebo VIP osobami.
 • Analýza dat – Shromažďování statistických dat o návštěvnících pro potřeby marketingu nebo plánování.

Výhody zabezpečovacího systému Surveillance Station od Synology

Společnost Synology nabízí dohledové řešení Surveillance Station s vysoce vyspělým systémem rozpoznáváním obličejů, jenž je založen na algoritmech hlubokého učení. Systém umožňuje inteligentní monitorování důležitých oblastí, jako jsou perimetry, vstupní body a průchody.

Dohledové centrum Surveillance Station podporuje více než 8 300 modelů různých IP kamer a video serverů od 150 renomovaných značek. Inteligentní analýza je navržena speciálně pro zařízení Synology NVR řady DVA.

Nastavení analýzy na bázi umělé inteligence v zařízeních řady DVA: https://www.youtube.com/watch?v=kHtcL6QY8Is

Rozpoznání obličeje

Systém Surveillance Station je schopen detekovat až 10 000 profilů osob s přesností vyšší než 97 %. Jednotlivce je možné identifikovat rychleji se zajištěním plynulého každodenního provozu.

Sledování obsazenosti areálu

Přehled o aktuálním počtu návštěvníků pomáhá kontrolovat shromažďování lidí, předcházet vzniku davů a řídit pohyb osob. Systém umí počítat lidi, varovat před přetížením a také generovat statistické přehledy o návštěvnících.

Identifikace a kontrola

Rychlé rozpoznání neoprávněných osob. Pracovníci bezpečnostní služby jsou schopni efektivně srovnávat aktuální záznamy s databází schválených osob.

Detekce zakrytí obličejů

Ověřování dodržování místních zásad a pravidel pro návštěvníky (například povinné nošení roušek) a upozornění pracovníků areálu na nutnost provedení odpovídajících opatření.

Detekce osob a vozidel

Aktivace okamžitých nebo časovaných upozornění, která se spustí po určité době nečinnosti v oblastech vyhrazených pro pohyb vozidel či osob. Je k dispozici i funkce počítání vozidel.

Upozornění na příchod VIP osoby

Kromě identifikace povolených a zakázaných osob lze vytvořit databázi obličejů důležitých jedinců. Jakmile je VIP osoba detekována kamerovým systémem, systém může automaticky odeslat upozornění, aby jí byla věnována náležitá pozornost.

Rozpoznávání poznávacích značek

Systém detekuje poznávací značky vozidel a umí je porovnat se seznamem povolených nebo blokovaných automobilů. Funkce je dostupná ve vybraných zemích.

Databáze pracovníků a pravomoci přístupu

Je možné vytvářet databáze pracovníků a nastavovat jim práva přístupu do budov, což přispívá k větší míře bezpečnosti a efektivitě provozu. Při identifikaci konkrétních osob může systém aktivovat předem definované scénáře, výstrahy nebo notifikace.

Identifikace podezřelého chování

Surveillance Station umožňuje stanovit veřejné a soukromé zóny v monitorovaném prostoru a pro každou z nich nastavit pravidla. Jestliže systém zaznamená podezřelé chování nebo pokus o vstup do soukromé zóny, může spustit alarm. Podobně je možné definovat výstrahu při detekci zakrytého obličeje.

Zpětné vyhledávání podezřelé osoby

Pokud dojde k incidentu, Surveillance Station dokáže vyhledat podezřelou osobu na všech uchovaných záznamech. Tato funkce umožňuje rychle a efektivně analyzovat situaci, což může být užitečné pro policejní vyšetřovatele nebo bezpečnostní agentury.

Zabezpečení kamerových záznamů Surveillance Station

Surveillance Station poskytuje vysokou úroveň zabezpečení kamerových záznamů na několika úrovních.

Šifrování AES-256

Data ze sledování a zálohy uložené v nástroji Archive Vault jsou šifrovány technologií AES-256. Tento šifrovací standard chrání záznam na straně klienta ještě dříve, než opustí záznamový server. K jeho otevření je nutný soukromý klíč, takže k záznamům nemá bez oprávnění přístup vůbec nikdo, ani společnost Synology.

Archivace nahrávek pomocí Archive Vault:
https://www.youtube.com/watch?v=oSthTWWZYdE

C2 Surveillance

Služba Synology C2 Surveillance, která je určena pro Surveillance Station na zařízení Synology NAS, umožňuje uchovávat vzdálenou kopii bezpečnostních záznamů na cloudovém úložišti. V rámci služby C2 Surveillance lze tyto záznamy vyšetřovat i po krádeži nebo fyzickém poškození nahrávacího serveru.

Protokoly HTTPS/SRTP

Surveillance Station podporuje IP kamery používající protokoly HTTPS a SRTP, což zvyšuje zabezpečení a ochranu sítě. Pro připojení systému, webu i mobilní aplikace je využíván protokol HTTPS, jenž zajišťuje soukromí dat a brání před neoprávněnou manipulací.

Synology Evidence Integrity Authenticator

Důležitá funkce Surveillance Station, která má na starosti uchovávání záznamů s digitálním podpisem. Technologie Synology Evidence Integrity Authenticator kontroluje, aby záznamy nebyly po dobu uchovávání upraveny nebo pozměněny. Pro tyto účely se do videosouborů přidává digitální podpis, který ověřuje jejich pravost.

Rozpoznávání obličejů – technologie budoucnosti

Neustále se vyvíjející technologie a algoritmy přináší revoluční nástroje pro efektivnější monitorování a ochranu majetku. V současnosti se velice rychle vyvíjí technologie rozpoznávání obličejů, která je stále více začleňována do řady bezpečnostních systémů. Monitorování s detekcí obličejů zvyšuje efektivitu a rychlost identifikace, ale také umožňuje sledování a analýzu na dříve nesrovnatelné úrovni.

Jedním z inovativních bezpečnostních systémů s rozpoznáváním obličejů je Surveillance Station společnosti Synology. Systém je navržen tak, aby maximalizoval bezpečnost, zajišťoval neustálý dohled a zároveň umožňoval uživatelům snadno sledovat a spravovat svůj bezpečnostní systém.

Zjistěte více o Surveillance Station 9.0!