Official Blog
Folosiți cele 7 puncte cheie ale celor mai bune practici de recuperare ransomware
Synology Team
20 March 2024

Folosiți cele 7 puncte cheie ale celor mai bune practici de recuperare ransomware

Un plan de recuperare a ransomware-ului

În ultimii ani, atacurile ransomware au luat amploare și au evoluat transformându-se într-un adevărat model de afaceri, având un impact grav în diverse industrii și ducând la pierderi semnificative de date și active pentru organizații. Raportul SonicWall privind amenințările cibernetice din 2022 – 2022 SonicWall Cyber Threat Report – a dezvăluit o statistică uluitoare: un total de 6,233 miliarde de atacuri ransomware au fost raportate la nivel global în 2022, cu o medie de 19 atacuri pe secundă. Acest lucru subliniază nevoia urgentă ca organizațiile să își consolideze apărarea. Prin urmare, un plan cuprinzător de recuperare ransomware este crucial pentru administratorii IT, deoarece în acest mod pot minimiza impactul unui atac și pot restabili operațiunile de afaceri în cel mai scurt timp posibil.

Cu toate acestea, pe baza experiențelor anterioare, nicio organizație nu poate preveni în totalitate toate atacurile cibernetice. Prin urmare, organizațiile trebuie să acorde prioritate “recuperării”. De aceea, “backup-ul” este recunoscut pe scară largă ca fiind una dintre cele mai eficiente apărări împotriva atacurilor ransomware: având copii de rezervă recente, sigure și verificate, crește probabilitatea unei recuperări reușite, reducând în același timp timpul de nefuncționare și minimizând riscul pierderii datelor.

7 Elemente cheie ale planului de recuperare ransomware

Atacurile ransomware reprezintă unul dintre cele mai dificile scenarii de recuperare pentru organizații. Companiile sau instituțiile afectate pot întâmpina probleme operaționale cauzate de atac. Synology, recunoscând natura ransomware-ului, a analizat și identificat elementele cheie ale unui plan de recuperare ransomware:

1. Nu mai există silozuri de date

Odată cu progresele tehnologice și evoluțiile diverse, instrumentele utilizate de companii în operațiuni sau dezvoltare acoperă de obicei mai multe platforme. Neglijarea anumitor sarcini de lucru este echivalentă cu expunerea organizației la riscul atacurilor ransomware. Prin urmare, în ceea ce privește copiile de rezervă, companiile trebuie să evite orice silozuri de date (data silos) și să includă toate datele într-un mecanism cuprinzător de backup.

2. Copii de rezervă eficiente și rapide

Pe măsură ce volumul de date ale companiei crește rapid, aceste date nu numai că trebuie păstrate pentru analize ulterioare, ci pot fi transferate și în cloud sau aplicate dispozitivelor IoT. De aceea, cantitatea de date necesare pentru copiile de rezervă în mediul organizațional doar va crește. Prin urmare, companiile au nevoie de un sistem care să poată face backup eficient și rapid al datelor, chiar și atunci când toate datele sunt complet salvate în copii de rezervă, acesta putând scurta semnificativ intervalul de timp al Recovery Point Objective (RPO).

3. Perioada de păstrare a datelor de rezervă

Ransomware-ul modern are o perioadă latentă de la 30 până la 90 de zile. Prin urmare, datele de rezervă trebuie să fie stocate în mod eficient și sigur pentru a face față oricăror incidente neașteptate, asigurând disponibilitatea unor date „curate” și restaurabile pentru a menține continuitatea operațiunilor de afaceri.

4. Testarea gradului de restaurare a copiilor de rezervă

Deoarece organizațiile nu pot prezice când vor fi victime ale atacurilor ransomware, testarea continuă și exercițiile de restaurare a datelor salvate în copiile de rezervă trebuie efectuate în astfel de medii incerte. Acest lucru nu numai că ajută la creșterea credibilității copiilor de rezervă, dar asigură, de asemenea, că organizația poate executa corect și se poate recupera rapid în fața amenințărilor ransomware.

5. Arhitectură de backup inaccesibilă

Metodele comune de atac ransomware implică criptarea datelor originale ale unei organizații și ștergerea simultană a datelor de rezervă existente. Prin urmare, datele de rezervă ale companiilor trebuie să mențină un nivel minim necesar de securitate, să posede caracteristici inviolabile și să aibă capacitatea de a izola ransomware-ul direct în rețea sau în medii fizice, asigurându-se că organizația are întotdeauna o copie curată și restaurabilă a datelor.

6. Restaurare rapidă și rezistentă

Atunci când organizațiile sunt lovite de atacuri ransomware, obiectivul principal este de a asigura operațiuni continue, implicând două elemente critice: “timp” și “flexibilitate”. Pentru a minimiza timpul de nefuncționare, trebuie realizată restaurarea instantanee pentru a scurta obiectivul timpului de recuperare (Recovery Time Objective – RTO). Mai mult, deoarece ransomware-ul vizează adesea o singură platformă, copiile de rezervă trebuie să aibă capacități de restaurare cross-platform și cross-hypervisor pentru a atenua riscurile restaurării.

7. Management facil și centralizat

Complexitatea mediilor IT ale companiilor este în creștere. În timp ce majoritatea organizațiilor utilizează mecanisme native de protecție pentru copiile de rezervă, complexitatea ridicată a managementului poate duce la erori umane sau la scăpări, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate pentru atacurile ransomware. Prin urmare, copiile de rezervă trebuie să aibă funcționalitate de gestionare centralizată, oferind în același timp vizibilitate datelor pentru a monitoriza dacă toate copiile de rezervă din mediu funcționează normal.

Cum ajută Synology companiile să implementeze planuri de recuperare ransomware

Soluțiile Synology de protecție a datelor oferă elemente esențiale pentru a ajuta companiile să combată ransomware-ul. Acestea protejează datele companiei, asigură securitatea copiilor de rezervă și facilitează recuperarea eficientă, construind o soluție cuprinzătoare de protecție a datelor pentru companii:

Pentru a vă proteja datele

Backup centralizat multi-platformă: Oferă protecție centralizată pentru datele cross-platform, inclusiv infrastructura de bază a organizației și aplicațiile cloud, asigurând protecția sigură a datelor din întregul ecosistem.

Respectă regula 3-2-1 pentru copiile de rezervă: Datele pot fi salvate până la mai multe destinații, cum ar fi replicarea pe servere de rezervă off-site sau stocare în cloud, asigurând disponibilitatea datelor de rezervă.

Pentru a vă proteja copiile de rezervă

Imutabilitatea datelor: Suportă copii de rezervă imuabile pentru a preveni orice modificări sau ștergeri neautorizate, protejând datele de rezervă ale companiei de impactul ransomware-ului și al altor atacuri rău intenționate.

Air-Gap: Bazat pe principiile ” Safe Haven Project” al U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, se asigură că mediul în care este implementat backup-ul dvs. poate fi izolat de potențialele atacuri ransomware.

Controlul accesului: Suportă Active Directory și LDAP, precum și SAML 2.0, permițând organizațiilor să implementeze autentificarea multi-factor pentru a spori securitatea accesului la serverul de rezervă.

Pentru restaurarea datelor

Exerciții regulate de recuperare a datelor: Permite organizațiilor să restaureze în mod regulat datele în hipervizorul încorporat pentru testare într-un mediu sandbox. Acest lucru permite exerciții de recuperare fără a afecta site-urile operaționale, asigurând recuperarea datelor.

Suport pentru mai multe metode de recuperare: Oferă capacități de recuperare diverse și flexibile, inclusiv recuperarea bare-metal, recuperarea la nivel de fișier și recuperarea bazei de date. Acest lucru permite companiilor să aleagă cea mai potrivită metodă de recuperare pe baza nevoilor specifice.

Recuperare eterogenă a platformei: În cazul unui incident, recuperarea în timp real poate fi realizată în medii virtualizate VMware sau Hyper-V. Puteți lansa rapid imagini de rezervă în aceste medii virtuale, îndeplinind cerințele pentru recuperarea pe mai multe platforme, inclusiv P2V și V2V.

Concluzie

Atacurile ransomware au crescut într-un ritm alarmant în ultimii ani, provocând daune semnificative afacerilor și organizațiilor. Protecția datelor și funcționarea continuă au devenit priorități de top pentru companii. Soluția Synology de protecție a datelor respectă cele mai bune practici, definind “Planul de recuperare ransomware” optim pentru companii. Acesta consolidează apărarea unei organizații împotriva atacurilor ransomware, ajutând în mod eficient întreprinderile să realizeze operațiuni neîntrerupte.