Official Blog
Jak mohou vzdělávací instituce chránit SaaS data pomocí řešení BaaS?
Tým Synology
8. 2. 2024

Jak mohou vzdělávací instituce chránit SaaS data pomocí řešení BaaS?

S nástupem platforem Software jako služba (SaaS = Software as a Service), například Microsoft 365 nebo Google Workspace, se vzdělávání vyvíjí směrem k online učení, což postupně vede k rostoucí poptávce po efektivní správě dat. Služby SaaS jsou často používány pro ukládání vzdělávacích dat z různých platforem a institucí, aby vyhověly rostoucím IT požadavkům.

Služby Microsoft 365 nyní poskytují studentům a pracovníkům fakult nástroje, které potřebují pro bezproblémovou spolupráci, stejně jako pro ochranu a rychlý přístup k datům. Přesto jejich SaaS data nemusejí být tak bezpečná, jak si myslí.

Školy mohou mít co do činění s hackery vydávajícími se za poskytovatele cloudových služeb, kteří chtějí nelegálně získat přihlašovací údaje. To může vést ke kompromitovaným účtům, útokům ransomwaru nebo dokonce k úplné ztrátě dat. Kromě vnějších hrozeb se mohou i samotní uživatelé dopustit jednoduchých chyb, které způsobí ztrátu dat. Aby byla zajištěna bezpečná úschova SaaS dat, je třeba zálohovat pomocí spolehlivého řešení Backup as a Service (BaaS).

Mám se obávat ukládání dat do cloudu?

S tím, jak nyní mnoho vzdělávacích institucí zavádí služby SaaS, roste objem vzdělávacího obsahu online. Ukládání dat studentů a plánů výuky do cloudu s sebou ale přináší řadu výzev. Služby SaaS dodržují model sdílené odpovědnosti, který uvádí, že poskytovatelé služby SaaS jsou odpovědní pouze za provozování a správu infrastruktury používané k provozu služby SaaS. To znamená, že uživatelé jsou sami zodpovědní za zabezpečení svých dat prostřednictvím spolehlivé zálohovací služby. Kvůli nedbalé správě dat může řada škol a univerzit zavést zásady zálohování, které v důsledku ohrozí jejich data.

Jaké jsou výhody použití řešení BaaS
pro zálohování dat?

Řešení BaaS přináší mnoho výhod, zejména možnost škálování cloudu. S řešením Backup as a Service mohou vzdělávací instituce škálovat své zdroje podle potřeby a bezpečně ukládat svá data off-site v cloudu. A to aniž by se musely starat o rostoucí náklady spojené s měnícími se potřebami ve správě dat.

V případě, že chtějí rozšířit své úložiště, mohou školy a univerzity snadno optimalizovat své IT. A to bez nutnosti nasazení nových zařízení nebo dalšího personálu. Což je ideální řešení (nejen) pro vzdělávací instituce s omezeným rozpočtem. Řešení BaaS vyžadují nízké počáteční náklady a nevyžadují žádnou údržbu hardware. To je rozdíl oproti interní IT infrastruktuře, která se většinou váže s dalšími výdaji na údržbu.

Protože data jsou zálohována přímo z jednoho cloudu do druhého, nejsou už potřeba interní síťové zdroje pro zálohování dat, což snižuje latenci a množství “úzkých hrdel”.

Zároveň řešení BaaS používají pokročilé šifrovací metody, které zajišťují, že data jsou šifrována jak během přenosu, tak i v klidu. Aby se snížilo riziko napadení ransomwarem, mají přístup k datům pouze vybraní uživatelé s pomocí soukromých klíčů.

Seznamte se s C2 Backup:
Ideální řešení pro zálohování dat SaaS

Pro vzdělávací instituce, které chtějí zabezpečit svá data v cloudu, je C2 Backup ideálním řešením. Umožňuje jim totiž škálovat data, i když čelí jejich neustále rostoucímu objemu a disponují omezeným množstvím personálu a zdrojů.

Například školní obvod East Aurora v Illinois (USA) byl schopen zálohovat tisíce účtů Microsoft 365 pomocí C2 Backup pro firmy. Klikněte sem pro více informací (v angličtině).

Vzdělávací instituce se také mohou kvalifikovat do programu Synology C2 pro vzdělávání, v rámci kterého nabízíme školám a univerzitám služby pro ochranu dat na míru. C2 Backup umožňuje bezpečné sdílení souborů a nabízí uživatelům model pay-as-you-go (platba podle skutečného využití) s nízkým TCO (celkovými náklady na vlastnictví). To umožňuje školám soustředit své zdroje na to, co je pro ně nejdůležitější – vzdělávání svých studentů.

C2 Backup je služba zálohování z cloudu do cloudu, která snižuje riziko ztráty dat, útoků ransomware a dokonce i ztráty dat způsobenou lidskou chybou.

Také umožňuje uživatelům přímo zálohovat data z platforem SaaS, jako je Microsoft 365, na cloudové služby. Tím snižuje pracovní zátěž IT administrátorů, kteří by jinak museli data nejprve zálohovat a poté je ručně nahrávat na centrální platformu.

Klikněte sem pro další informace.
Začněte s 30denní bezplatnou zkušební verzí!